1. Tableau Business Intelligence

Teamwork

Discussion in 'Thư giãn giải trí' started by Phu Ton, Jul 1, 2014.

 1. Phu Ton

  Phu Ton Well-Known Member Staff Member

  Teamwork thứ thiệt, thằng nào mà không thực hiện một phát là thằng lái coi như teo

   
  Last edited: Jul 1, 2014
  phamthanhnhan14 likes this.
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Teamworks Quản trị doanh nghiệp Jan 15, 2017

 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Nhanh cực, có chưa đầy 3 giây nhẻ
   
 4. MH370

  MH370 Member

  Trong cái môn thể thao này, sự cộng tác phải nói là kinh thiệt. Có 2 cảnh rất ấn tượng

  1. Lúc anh em làm việc thay thế các bánh xe, tiếp nhiên liệu cho tay đua của đội
  2. Cái sự cộng tác của mấy cái ông đôi mấy cái loa trên đầu mà hướng dẫn cho tay đua trên đường đua. Chỉ cần thông báo một cách không nhịp nhàng thì tay đua trên đường đua sẽ .....
   
  gaugau likes this.

Share This Page