[TechNet] Dynamics CRM - Customization concepts

Discussion in 'Dynamics 365 for Sale' started by Bin Tran, Dec 23, 2014.

 1. Bin Tran

  Bin Tran Active Member Staff Member

  Trước khi bắt tay vào việc custiomize bạn nên dành ít phút để đọc bài viết này. Bài viết này giới thiệu đến cho bạn các điều khoản quan trọng, cung cấp một số kiến thức về cấu trúc nền tảng cơ bản cho việc cấu hình và phát triển Dynamics CRM, giúp bạn tránh gặp phải những lỗi tiềm tàng trong tương lại.

  Nội dung trong bài viết này

  What is metadata and why should you care?

  What kinds of customizations are supported?

  What kinds of customizations are not supported?

  What you need to know about Solutions


  What is metadata and why should you care?

  Như thường lệ, bạn tùy chỉnh các ứng dụng bằng cách chỉnh sửa mã nguồn. Điều này sẽ tạo ra một mớ hỗn độn, vì mỗi tổ chức có sự thay đổi khác nhau và nó là không thể, hoặc sẽ mất rất nhiều tiền để nâng cấp sau này. Dần về sau, các nhà phát triển bắt đầu đưa ra cácapplication programming interfaces (APIs) để các nhà phát triển khác có thể tương tác với các ứng dụng và thêm vào các logic riêng của họ mà không cần chạm vào mã nguồn. Đây là một điều rất quan trọng và có ý nghĩa bởi các nhà phát triển có thể mở rộng các ứng dụng mà vẫn giữ nguyên được ứng dụng default.

  Ngày nay, các ứng dụng hiện đại sử dụng một (metadata-driven architecture) kiến trúc dữ liệu theo định hướng để mọi người có thể tùy chỉnh các ứng dụng mà không cần viết code.

  Metadata có nghĩa là "data about data" và nó định nghĩa cấu trúc của dữ liệu được lưu trữ trong hệ thống. Với metadata này cho phép các ứng dụng dể dàng thích nghi với những thay đổi cấu trúc dữ liệu.

  Khi bạn tùy chỉnh Microsoft Dynamics CRM sử dụng các công cụ tùy biến trong ứng dụng, bạn thêm hoặc cập nhật các metadata hoặc data được sử dụng bởi các tính năng phụ thuộc vào các metadata. Bởi vì chúng ta biết được các loại dữ liệu được sử dụng để tùy chỉnh hệ thống, chúng ta có thể đưa dữ liệu vào tài khoản này và thêm các tính năng mới vào CRM mà không phá vỡ hệ thống của bạn.
  Bằng cách này, bạn nên luôn luôn có thể cập nhật một rollup hoặc nâng cấp lên phiên bản mới nhất và những tính năng mới nhất mà không còn lo ngại những vấn đề do quá trình custiomize gặp

  Microsoft Dynamics CRM cung cấp một tập hợp các dịch vụ web và các API cho phép các nhà phát triển có thể viết code . Khi mã được viết bằng các phương pháp hỗ trợ bạn có thể tin rằng hệ thống vẫn tiếp tục làm việc khi bạn nâng cấp.


  What kinds of customizations are supported?

  Hy vọng rằng bạn có thể làm hầu hết các tùy biến của bạn với các công cụ trong các ứng dụng. Tất cả mọi thứ bạn làm bằng cách sử dụng những công cụ được hỗ trợ bởi Microsoft vì nó áp dụng những thay đổi trong metadata hoặc data phụ thuộc vào các metadata.

  Nhưng, nếu các công cụ tùy biến không đáp ứng được nhu cầu của bạn, bạn có thể cài đặt một giải pháp được cung cấp bởi một bên thứ ba hoặc thuê một nhà phát triển viết mã tùy chỉnh cho bạn. Dù bằng cách nào, nó tốt cho bạn nếu bạn hiểu được được những gì được hỗ trợ đề tùy chỉnh
  Nếu bạn cần đầu tư vào một giải pháp đòi hỏi phải tùy chỉnh rất nhiều và viết code, bạn nên chắc chắn rằng mã nguồn được viết thông qua các API được hỗ trợ. Điều này giúp bạn bảo vệ được hệ thống mặc định của CRM cũng như giải pháp mà bạn đã đầu bỏ công đầu tư.

  Các nhà phát triển mở rộng Microsoft Dynamics CRM có trách nhiệm phải thực hiện theo các quy tắc và thực hành tốt nhất tài liệu trong SDK. Tải về các gói Microsoft Dynamics CRM SDK.
  Các tài liệu SDK API có sẵn các function và cung cấp hướng dẫn về cách sử dụng chúng tốt nhất. Microsoft hỗ trợ các API và sample đã được diễn tả trong SDK.
  API cho việc lập trình không ghi nhận trong SDK sẽ không được hỗ trợ bởi Microsoft. Bạn có thể tìm thấy một function nào đó trên internet mô tả làm thế nào bạn có thể giải quyết một vấn đề, nhưng nếu nó không tận dụng thông qua các API trong tài liệu SDK, nó sẽ không được hỗ trợ.
  Trước khi bạn áp dụng một sự thay đổi, bạn nên kiểm tra xem nó sử dụng các phương pháp hỗ trợ nào từ CRM.

  Nếu các nhà phát triển sử dụng các API và các thực hiện tốt nhất những gì được mô tả trong các SDK chúng ta có thể chắc chắn rằng các tùy chỉnh đã được kiểm tra và xem xét những thay đổi đó có làm cho CRM có thể bị phá vỡ các tùy chỉnh hiện tại không
  Mục tiêu ở đây là các tùy chỉnh được viết bằng cách sử dụng các phương pháp hỗ trợ sẽ tiếp tục làm việc khi có phiên bản mới hoặc cập nhật của CRM được phát hành. Bạn sẽ được hưởng lợi vì bạn có thể nâng cấp lên phiên bản mới với các tính năng cải tiến mà không phải bằng cách tùy biến từ các nhà phát triển

  What kinds of customizations are not supported?

  Một số API lập trình các function không được hỗ trợ bởi Microsoft không có nghĩa là làm cho hệ thống không làm việc, nhưng đồng thời cũng sẽ mang lại những tiềm tàng gay lỗi cho hệ thống
  "Unsupported by Microsoft" có nghĩa chính xác là: bạn không sử dụng các hỗ trợ về các API hoặc các sample lập trình từ Microsoft. Microsoft không kiểm tra các API ngoài hệ thống và Microsoft không biết nếu một cái gì đó mà chúng ta thay đổi sẽ phá vỡ hệ thống. Microsoft cũng không thể dự đoán những gì sẽ xảy ra nếu ai đó cố thay đổi mã nguồn bên trong ứng dụng của CRM

  Các nhà phát triển đã sử dụng API được hỗ trợ và thực hành lập trình giả định. Họ sẽ cần phải kiểm tra mã của họ để chắc chắn rằng nó hoạt động.

  Nếu bạn chọn để sử dụng các tùy chỉnh không được hỗ trợ trong việc triển khai CRM của bạn, bạn nên chắc chắn ghi lại những gì đã được thực hiện và có một chiến lược để loại bỏ những tùy chỉnh trước khi bạn liên hệ với Microsoft Dynamics CRM hỗ trợ kỹ thuật.
  Nếu bạn cần giúp đỡ với các tùy chỉnh không được hỗ trợ, bạn liên hệ với các nhà phát triển hoặc tổ chức đã thay đổi và tùy chỉnh nó.


  Sau đây là danh sách các thực hành tùy biến phổ biến mà không được hỗ trợ. Đây không phải là một danh sách đầy đủ. Để biết thêm thông tin, xem chủ đề trong SDK“Supported Extensions for Microsoft Dynamics CRM : Unsupported Customizations”.. Tải về các gói Microsoft Dynamics CRM SDK.

  - Interacting with the web application Document Object Model (DOM) elements using JavaScript

  - Using any undocumented internal objects or methods using JavaScript

  - Directly changing files in the application

  - Retrieving data directly from database tables

  - Updating data directly in the database tables

  - Changing the database tables, stored procedures, or views  What you need to know about Solutions

  Solutions là một tập hợp các tùy chỉnh có thể được mua, chia sẻ hoặc chuyển từ một tổ chức khác. Bạn có thể nhận được các giải pháp trong Microsoft Dynamics Marketplace hoặc từ một nhà cung cấp phần mềm độc lập (ISV). Một giải pháp CRM là một tập tin mà bạn có thể import để áp dụng một tập hợp các tùy chỉnh.

  Nếu bạn chỉ quan tâm trong việc tùy biến cho lĩnh vực của bạn, đây là những gì bạn cần biết về các giải pháp:

  • Tạo các giải pháp là tùy chọn. Bạn có thể tùy chỉnh hệ thống CRM của bạn trực tiếp mà không bao giờ tạo ra một giải pháp.
  • Khi bạn tùy chỉnh hệ thống CRM trực tiếp, bạn làm việc với một giải pháp đặc biệt được gọi là giải pháp định. Giải pháp mặc định có chứa tất cả các thành phần trong hệ thống của bạn.
  • Bạn có thể xuất giải pháp mặc định của bạn để tạo ra một bản sao lưu của các tùy chỉnh mà bạn đã xác định trong tổ chức của bạn.

  Solutions Components
  Solutions components đại diện cho một cái gì đó mà bạn có khả năng có thể tùy chỉnh. Bất cứ điều gì mà có thể được bao gồm trong một giải pháp là một phần giải pháp. Sau đây là danh sách các thành phần giải pháp mà bạn có thể thấy trong một giải pháp:
  • Application Ribbon
  • Article Template
  • Business Rule
  • Chart
  • Connection Role
  • Contract Template
  • Dashboard
  • Email Template
  • Entity
  • Entity Relationship
  • Field
  • Field Security Profile
  • Form
  • Mail Merge Template
  • Message
  • Option Set
  • Plug-in Assembly
  • Process
  • Sdk Message Processing Step
  • Security Role
  • Service Endpoint
  • Site Map
  • Web Resource
  Managed and unmanaged solutions

  A managed solution có thể được gỡ bỏ sau khi được import. Tất cả các thành phần của giải pháp đó được loại bỏ bằng cách gỡ bỏ cài đặt giải pháp.

  Khi bạn nhập một giải pháp Unmanaged Solutions, bạn thêm tất cả các thành phần của giải pháp mà thành giải pháp mặc định là của bạn. Bạn không thể loại bỏ các thành phần bằng cách gỡ bỏ cài đặt các giải pháp.

  Khi bạn nhập một giải phápUnmanaged Solutions, có chứa các thành phần giải pháp mà bạn đã tùychỉnh, tùy chỉnh của bạn sẽ được ghi đè bởi các tùy chỉnh trong
  Unmanaged Solutions.

  Làm thế nào giải pháp này được áp dụng
  Tất cả các giải pháp được đánh giá là lớp để xác định những ứng dụng CRM của bạn sẽ chạy. Sơ đồ dưới đây cho thấy cách quản lý và các giải pháp quản được đánh giá và cách thay đổi chúng sẽ xuất hiện trong tổ chức của bạn.

  Solutions.png
  Bắt đầu từ phía dưới và làm việc lên trên.   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition July 2017 update Finance and Operations Feb 12, 2018
  Microsoft Dynamics 365 for Retail Dynamics 365 for Retail Feb 11, 2018
  Microsoft Dynamics AX 2012 R3: Transparent eProcurement Finance and Operations Feb 9, 2018
  DocuSign for Dynamics 365 CRM Dynamics 365 for Sale Sep 17, 2017
  Skype and Microsoft Dynamics 365 Dynamics 365 for Sale Sep 1, 2017

Share This Page