Thay đổi Avatar của bạn trong Dynamics CRM 2013

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by bsdinsight, May 18, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Với Dynamics CRM 2013, bạn có thể thay đổi Avatar của bạn (đây là tính năng mới trong Dynamics CRM 2013)

  Bạn chọn What's New và thay đổi Avatar của mình như trong hình vẽ sau

  change-avatar in dynamics crm 2013.jpg
   
 2. Loading...


 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Lưu ý: để thay đổi được thì bạn phải được admin cấp quyền thay đổi avatar
   

Share This Page