Thêm Một GIF Động Vào Tableau Viz

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Aug 30, 2017.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  upload_2017-8-30_8-23-4.png

  Các GIF động có thể làm Tableau viz của bạn trở nên thú vị. Kiểm tra Rainy Day Viz ở trên để làm ví dụ. Làm thế nào để thực hiện các viz? Làm theo các bước dưới đây để tạo và tạo kiểu bằng cách sử dụng GIF động.

  1. Sử dụng GIF động làm hình nền


  Đây là mẹo mà tôi đã sử dụng: Data + Science. Trong trường hợp này, tôi đã sử dụng GIF động để hiển thị các hành động trở nên trực quan hơn. Tuy nhiên, trong cách này, tôi đang sử dụng GIF động làm hình nền. Và tôi đã tạo một trang HTML và sử dụng GIF động làm hình nền. Dưới đây là một số mã ví dụn để thực hiện việc này. Lưu mã này, đặt một đối tượng trang web vào bảng điều khiển của bạn và sử dụng địa chỉ cho trang được lưu trữ của bạn.


  <html>

  <style type="text/css">

  body {

  background: url(http://www.dataplusscience.com/files/200.gif)

  no-repeat rgb(30,30,30) fixed center center;

  background-size: contain;

  }

  </style>

  </html>

  2. Text Box Có Thể Trong Suốt

  Nền biểu đồ và nền của bản đồ không thể hển thị trong suốt trên trang tổng quan, nhưng các đối tượng văn bản có thể hiển thị trong suốt. Điều này cho phép văn bản xuất hiện trên đầu GIF động nhưng không có màu nền. Nhấp chuột phải và chọn "định dạng đối tượng văn bản" và đặt bóng để "none".

  upload_2017-8-30_8-23-40.png

  3. Sử dụng ký tự Unicode trong hộp văn bản với nền trong suốt


  Một trong những lợi ích của việc sử dụng các ký tự Unicode là nó nằm trong một hộp văn bản, có nghĩa là nó có thể có nền trong suốt. (Tìm hiểu thêm về cách sử dụng các ký tự Unicode ở đây.) Trong câu này, ta đang sử dụng ký tự ô với bóng của đối tượng văn bản được đặt thành "none".

  upload_2017-8-30_8-24-15.png

  4. Sử dụng hộp văn bản trống với bóng

  Hộp nền ánh sáng phía trên cùng của GIF động là một hộp văn bản trống. Đơn giản chỉ cần thêm một hộp văn bản với một không gian trống để Dashboad(floating) và thiết lập bóng tối đến 50% hoặc đến mức mong muốn.

  upload_2017-8-30_8-24-52.png

  5. Sử dụng các tệp PNG với nền trong suốt


  Bản đồ là một tệp PNG là một hình ảnh có nền trong suốt. Khi được đặt trên bảng điều khiển, điều này có tác dụng tương tự như văn bản trong suốt.
  upload_2017-8-30_8-25-15.png

  6. Sử dụng hộp văn bản cho biểu đồ với các ký tự Unicode

  upload_2017-8-30_8-25-36.png

  7. Tạo một trường tính toán để vẽ bản đồ


  Khi thiết kế bản đồ trên Tableau, nhưng tôi không có bất kỳ dữ liệu địa lý nào. Tôi tạo ra hai trường được tính toán - một cho State, trong đó có "Ohio" trong công thức, và một cho City, trong đó có "Cincinnati" trong công thức. Sau đó, đặt trường địa lý thành Thành phố và tiểu bang(tỉnh) tương ứng để Tableau tạo ra kinh độ và vĩ độ. Phần còn lại chỉ là định dạng bản đồ (thêm vào đó ở đây). Đó là một bản đồ hai trục với một bản đồ tô bóng cho tiểu bang(tỉnh) và một bản đồ chấm cho thành phố.

  upload_2017-8-30_8-26-14.png

  8. Sử dụng công cụ để tạo một GIF động


  Có một số công cụ trực tuyến để tạo các GIF văn bản động. Tôi đã sử dụng textanim.com. Công cụ này có một hộp để nhập văn bản tùy chỉnh của riêng bạn và đặt các cài đặt khác nhau cho các tùy chọn màu, kích thước và hình ảnh động. Một khi bạn đã thiết kế văn bản phim hoạt hình, sau đó bạn có thể tải xuống dưới dạng tệp GIF động.

  upload_2017-8-30_8-26-44.png

  9. Sử dụng một vùng chứa cho tiêu đề biểu đồ và biểu đồ


  Khi đặt một biểu đồ trên một bảng điều khiển bằng cách sử dụng một floating tile, tiêu đề của biểu đồ có một break nhỏ từ khu vực biểu đồ. Hai khu vực có thể được ngăn cách riêng, nhưng nếu chúng có cùng màu, sau đó có một khoảng nhỏ giữa, sau đó đặt chúng vào một container. Và bạn có thể định dạng nền của vùng chứa và tiêu đề và diện tích biểu đồ sẽ xuất hiện trong vùng chứa.

  Without a container:

  upload_2017-8-30_8-27-8.png

  With a container:
  upload_2017-8-30_8-27-48.png

  10. Sử dụng các ký tự Unicode để tạo các biểu đồ kết cấu


  Tableau không cung cấp thẻ Marks cho thuộc tính preattentive của kết cấu. Trong câu này, tôi đã sử dụng một hộp văn bản với các ký tự Unicode và đặt nó trên đầu biểu đồ thanh. Do đường lưới, tôi đã kết thúc bằng cách sử dụng bốn hộp văn bản để các dấu chấm không hiển thị trên đường line. Nhưng nếu các đường line không có, sau đó nó có thể là một hộp văn bản. Lưu ý: Một nhược điểm là chú giải công cụ từ biểu đồ thanh sẽ không hoạt động nếu nó được bao phủ bằng hộp văn bản.
   
  Last edited: Aug 30, 2017
 2. Loading...


 3. tableau

  tableau Well-Known Member

: GIF, Tableau

Share This Page