Thiết lập cấu hình cho Social Listening

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by bsdinsight, Jan 31, 2015.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Tổ chức danh mục cần lắng nghe
  Bạn có thể thiết lập chi tiết các thông tin để Social Listening có thể tập trung lắng nghe, và thu gôm các thông tin cho bạn. Tổ chức theo các đối tượng Account, Contact, Product, Chiến dịch marketing, đối thủ, Khách hàng tiềm năng (Leads)

  social listening setup 2.jpg
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Thiết lập quy trình thu tiền tự động trong AX? Microsoft Dynamics 365 Dec 16, 2014
  Bản di chúc thông minh- Kế hoạch thiết lập Quản trị doanh nghiệp Jun 18, 2014
  Thiết lập năm tài chính trong Dynamics CRM Microsoft Dynamics 365 May 21, 2014
  Học tiếng anh qua video một cách thiết thực! Giáo dục Friday at 3:32 PM
  7 nguyên tắc thiết kế cho IoT Đại lý xe Nov 25, 2017

 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Thiết lập các từ khóa để lắng nghe
  Bạn có thể thiết lập các từ khóa cần lắng nghe liên quan tới sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp bạn, cùng với việc lựa chọn nguồn thông tin như Blog, Facebook, Twitter, Video, hoặc các các thông tin mới (News) - và bạn có thể thiết lập các ngôn ngữ mà bạn cần lắng nghe.

  social listening setup 3.jpg
   
 4. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Xu hướng
  Bạn có thể thiết lập các qui định về xu hướng người dùng.

  social listening setup 4.jpg
   
 5. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Alert - Cảnh báo
  Bạn cũng có thể dễ dàng thiết lập các cảnh báo thông qua việc thiết lập các điều kiện về dữ liệu,... và hệ thống sẽ gởi email thông báo cho người nhận.

  alert 3.jpg
   

Share This Page