Thiết lập năm tài chính trong Dynamics CRM

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by bsdinsight, May 21, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Thiết lập năm tài chính trong Dynamics CRM, bạn vào Setting, Business Management và chọn Fiscal Year Setting
  1. Start Date: ngày bắt đầu năm tài chính của công ty bạn.
  2. Fiscal Period Template là Template mà bạn dùng.
  3. Các thông tin về việc hiển thị trên các báo cáo, bạn thiết lập sao cho phù hợp với doanh nghiệp của mình.

  fiscal_year_dynamics_crm.jpg
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Thiết lập cấu hình cho Social Listening Microsoft Dynamics 365 Jan 31, 2015
  Thiết lập quy trình thu tiền tự động trong AX? Microsoft Dynamics 365 Dec 16, 2014
  Bản di chúc thông minh- Kế hoạch thiết lập Quản trị doanh nghiệp Jun 18, 2014
  Học tiếng anh qua video một cách thiết thực! Giáo dục Friday at 3:32 PM
  7 nguyên tắc thiết kế cho IoT Đại lý xe Nov 25, 2017

Share This Page