Thiết lập năm tài chính trong Dynamics CRM

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by bsdinsight, May 21, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Thiết lập năm tài chính trong Dynamics CRM, bạn vào Setting, Business Management và chọn Fiscal Year Setting
  1. Start Date: ngày bắt đầu năm tài chính của công ty bạn.
  2. Fiscal Period Template là Template mà bạn dùng.
  3. Các thông tin về việc hiển thị trên các báo cáo, bạn thiết lập sao cho phù hợp với doanh nghiệp của mình.

  fiscal_year_dynamics_crm.jpg
   
 2. Loading...


Share This Page