Thiết lập quy trình thu tiền tự động trong AX?

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Dec 16, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  @Thanh Tâm,
  Có một bài toán như thế này, AX có đáp ứng được không? Dùng chức năng nào?
  Khách hàng có một hóa đơn đang nợ công ty. Khi còn 3 ngày sau khi hóa đơn tới hạn, hệ thống tự động gửi tới con nợ thông tin bằng text message và cũng thông báo cho nhân viên phụ trách bán hàng về trình trạng nợ đã đến hạn. 7 ngày sau khi hạn hóa đơn đã qua, AX tự động generate ra 1 email các nhân có nội dung cần thiết để thông báo đến cho con nợ số tiền payment và yêu cầu trả nợ và đồng thời cũng thông báo đến nv phụ trách bán hàng. 14 ngày sau nếu chưa trả, hệ thống sẽ có một thư nhắc nhở gửi tới con nợ. 21 ngày sau tự động ghi nhận vào sổ sách kế toán 1 phí charge vào số dư của con nợ (lãi phạt trả chậm). Đồng thời công ty cũng thúc đầy nhân viên phụ trách bán hàng vận động con nợ trả tiền. Trong AX, mỗi một nhân viên phụ trách bán hàng trực tiế nhìn thấy số dư công nợ của con nợ mình quản lý và tình trạng nợ của con nợ và nó là một phần bonus của nhân viên phụ trách bán hàng nếu như con nợ trả tiền đúng hạn. Vì thế nhằm mục đích thúc đẩy việc chọn người thuê đáng tin cậy và cũng chủ động trong việc nhắc nhở thu tiền khách hàng đúng hạn.
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Thiết lập cấu hình cho Social Listening Dynamics 365 for Sale Jan 31, 2015
  Bản di chúc thông minh- Kế hoạch thiết lập Quản trị doanh nghiệp Jun 18, 2014
  Thiết lập năm tài chính trong Dynamics CRM Dynamics 365 for Sale May 21, 2014
  7 Lợi ích của các chương trình Khách hàng thân thiết Customer Services Feb 3, 2018
  7 nguyên tắc thiết kế cho IoT Đại lý xe Nov 25, 2017

 3. .
   
  Last edited: Mar 24, 2017
: AR AX

Share This Page