Thỏa thuận hợp đồng theo kiểu Milestone trong Project accounting

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Sep 16, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Hôm nay các bạn sẽ đi có một khái niệm mới là Milestones Billing Rules.
  Billing rules là gì?
  Là các điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng được ghi nhận, có nhiều billing rules line, mỗi billing lines được định nghĩa theo 1 line type tương ứng. Dùng để theo dõi trạng thái của hợp đồng, tiến trình của dự án…

  Milestones base billing?
  Bạn xuất hóa đơn cho khách hàng theo các điều khoản hợp đồng kiểu Milestones ( hạn mục cv hoàn thành) được sự đồng ý của các bên liên quan.
  Milestone billing rules được sử dụng cho project contract khi xuất hóa đơn cho khách hàng phải xác định chính xác là bạn hoàn thành hạn mục nào. Sự hoàn thành này phải có sự đồng ý của 2 bên nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng và xảy ra trước khi dự án hoàn thành.
  Milestones chỉ sử dụng được cho 2 loại dự án Time & Material và Fixed-price. Có thể hiểu nôm na là chi tiết ra các hạn mục công việc, thời điểm và giá trị xuất hóa đơn khi hạn mục này hoàn thành sau khi có sự đồng ý của các bên liên quan.

  Sau đây là một ví dụ nhỏ cho các bạn hình dung khi làm việc với Billing rules có type = Milestones
  Tạo 3 project lần lượt là 1,2,3 với các yêu cầu như sau:
  • Project DX-000040 được bill 3 lần, vào cuối mỗi tháng, với tổng trị giá là 60.000.000.
  • Project DX-000041& DX-000042 được bill mỗi cái 1 lần với tổng trị giá mỗi cái 50.000.000 -90.000.000
  • Theo hợp đồng thì khách hàng giữ lại 5% cho tới khi dự án hoàn thành sẽ thanh toán upload_2014-9-16_14-20-54.png
  • Các bước thực hiện như sau:
  1. Tạo project contract với Invoice frequency là Monthly và currency VND. upload_2014-9-16_14-26-58.png
  2. Tạo 3 project với kiểu là Fixed-price upload_2014-9-16_14-27-4.png
  3. Expand Billing rules upload_2014-9-16_14-27-11.png
   Với:
   Click New để tạo mới một billing rule line chọn kiểu Line type = Milestone
   Expend mục Milestone và định nghĩa các qui ước, khi bạn định nghĩa ở đây thì hệ thống đồng thời cũng tạo ra 1 nghiệp vụ trọng On-account, Click nút View detail để xem.
  4. upload_2014-9-16_14-27-51.png upload_2014-9-16_14-28-19.png upload_2014-9-16_14-27-59.png
  5. Định nghĩa tỉ lệ giữ lại 5%
  upload_2014-9-16_14-28-39.png
  Ta đã hoàn thành việc tạo một Billing rules
  Cách sử dụng Milestone Billing Rules​
   

  Attached Files:

  Bin Tran and Thanh Tâm like this.
 2. Loading...


 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  · Ta tiếp vào hệ thống định nghĩa một số nghiệp vụ phát sinh cho project này.
  upload_2014-9-16_14-36-43.png
  · Trước khi xuất hóa đơn cho khách hàng, bạn phải vào Update status của các Milestones line, đây là bước bắt buộc với AX2013 R3.
  upload_2014-9-16_14-36-59.png
  · Bây giờ chúng ta vào tạo invoice cho khách hàng
  upload_2014-9-16_14-37-13.png
  upload_2014-9-16_14-37-33.png
  · Sau khi post invoice, bạn vào AR invoice check.
  upload_2014-9-16_14-37-41.png
  Notes: Để post được invoice dạng billing rules có ghi nhận Payment retention terms thì phải định nghĩa thêm một số bước như sau:
  1. Định nghĩa 1 category có type = FEE và nhớ check vào ô Customer payment retention upload_2014-9-16_14-39-31.png
  2. Và định nghĩa Journal name cho loại transaction này và thiết lập number sequence. upload_2014-9-16_14-39-43.png
  3. Vào General Ledger -> Setup -> Posting -> Accounts for automatic transactions định nghĩa tài khoản cho bút toán tự tạo này. upload_2014-9-16_14-40-12.png
  · Bạn vào kiểm tra trạng thái của billing rule line
  upload_2014-9-16_14-40-27.png
  · Cuối cùng bạn vào Project Statement xem sự ảnh hưởng của nghiệp vụ này
  upload_2014-9-16_14-40-55.png
   
  Thanh Tâm likes this.
 4. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Hi chị,
  Em còn lấn cấn một số chỗ:
  Giá trị xuất invoice cho khách hàng: khi ghi nhận các nghiệp vụ hour, item, expense cho project có ghi giá sale cho từng nghiệp vụ, nhưng khi xuất invoice lại theo giá trị Milestones, vậy có mối quan hệ gì giữa 2 giá trị này không?
   
 5. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Hiện tại với dự án loại Fixed-price thì nó ko cho xuất các nghiệp vụ loại Item/expense/Hour, nên ko có xuất invoice cho các loại này
   
 6. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Bổ sung, khi thiết lập tỉ lệ % khách hàng giữ lại thì khi xuất hóa đơn cho khách hàng, hệ thống tự tạo ra 1 nghiệp vụ Fee và ghi nợ vào tài khoản Ledger account.
   

Share This Page