Thời gian và phương pháp triển khai ERP

Discussion in 'Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI' started by bsdinsight, Jul 10, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Có một giải pháp ERP tốt, và việc triển khai giải pháp này vào doanh nghiệp của bạn với mong muốn là nó phù hợp với văn hóa doanh nghiệp của bạn, nó đáp ứng được các yêu cầu mong đợi của các lãnh đạo doanh nghiệp, và các nhân viên vận hành giải pháp.

  busienss-application-implementation.jpg

  Một giải pháp ERP vận hành thành công trong doanh nghiệp bạn sẽ là công sức của rất nhiều nhân viên, và lãnh đạo của doanh nghiệp trong một thời gian dài.

  Topic này sẽ thảo luận về:
  1. Phương pháp luận triển khai giải pháp ERP
  2. Thời gian để triển khai giải pháp ERP vào doanh nghiệp.
   
 2. Loading...


 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Phương pháp luận triển khai giải pháp ERP

  Big bang
  Big bang là cách mà doanh nghiệp đem giải pháp ERP mới vào doanh nghiệp mình, và thay thế toàn bộ các hoạt động bằng phương pháp, phương án, cách thức, phần mềm cũ bằng ERP mới mà mình đang muốn triển khai

  Slam drunk
  Cách triển khai bằng cách thay thế một số các hoạt động, qui trình quan trọng của doanh nghiệp bằng ERP và từ từ nới rộng ERP này ra cho các bộ phận, qui trình khác cho đến khi thành công

  Franchising strategy
  Franchising là mô hình triển khai cho các tập đoàn có nhiều đơn vị thành viên và nhiều ngành nghề, và được triển khai cho từng công ty thành viên với một ERP độc lập, và sau đó sẽ kết nối các ERP này lại với nhau để thành một hệ thống dữ liệu thống nhất.

  Parallel adoption
  Phương án triển khai vận hành song song đồng thời giải pháp phần mềm cũ, và ERP mới của bạn, sau khi bạn vận hành thành công ERP mới thì sẽ loại bỏ hoàn toàn các phần mềm cũ.

  Phased rollout
  Phương án triển khai bằng việc ngưng sử dụng giải pháp, phần mềm cũ và được thay thế bằng một ERP mới mà các bước đã được sử dụng để làm việc ở một công ty thành viên, hoặc bộ phận nào đó của công ty rồi.

  Software-as-a-Service (SaaS)

  Đây là phương án triển khai như việc thuê phần mềm ERP cho bạn đề vận hành và cũng được triển khai như một trong các phương án ở trên.

  Và dựa vào chính xác cơ địa từng doanh nghiệp, cùng với phạm vi công việc của dự án, và giải pháp ERP mà bạn sẽ triển khai, bạn sẽ tìm ra được phương pháp luận triển khai tốt nhất cho doanh nghiệp của mình. Nhà tư vấn triển khai là người sẽ đưa ra các phương này khả dĩ có thể áp dụng cho doanh nghiệp của bản, và đánh giá thuận lợi cũng như khó khăn ở từng phương pháp cho doanh nghiệp của bạn.
   

Share This Page