Thông tin từ Social Network

Discussion in 'Dynamics 365 for Sale' started by bsdinsight, Jan 31, 2015.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Social Listening cung cấp cho bạn các thông tin đánh giá, phân tích từng tổng quát tới chi tiết - màn hình sau đây cung cấp số lượng các post cho tất cả các nguồn (Facebook, Twitter, Blog, News,..) và xu hướng tăng/giảm của các ý kiến của người dùng ở mạng xã hội.

  take social listening buzz 1.jpg
   
 2. Loading...


 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Bạn có thể thấy số lượng các trao đổi của mạng xã hội theo thời gian (như trên hình là tuần vừa qua), và chi tiết số lượng theo ngày, cùng với xu hướng tăng/giảm của các trao đổi này.

  take social listening buzz 2.jpg
   
 4. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Biểu đồ sau đây sẽ cho bạn cái nhìn về số lượng trao đổi trên các nguồn dữ liệu (Facebook, Twitter, Blog, News,...) để từ đây, bạn sẽ có ngay việc mình phải tập trung mạnh vào các nguồn nào để xây dựng cộng đồng các người dùng mạng xã hội biết, và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của bạn tốt hơn.

  take social listening buzz 3.jpg
   
 5. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Bạn có thể giới hạn việc phân tích theo các ngôn ngữ khác nhau

  take social listening buzz 4.jpg
   
 6. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Bạn có thể giới hạn theo từng từ khóa khác nhau

  take social listening buzz 5.jpg
   
 7. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Bạn có thể lọc theo các khung thời gian khác nhau để phân tích.

  take social listening buzz 6.jpg
   
 8. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Và nếu bạn click trên từ khóa mà bạn mong muốn phân tích
  take social listening buzz 7.jpg  Thì Social Listening sẽ cung cấp cho bạn chi tiết theo từ khóa "Office 365" như sau

  [​IMG]
   

Share This Page