Tích hợp với User AD logon vào Tabelau Server

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Sep 12, 2017.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  PHẦN 1: HƯỚNG DẪN TẠO USER TRONG ACTIVE DIRECTORY
  1. Tạo Mới Một Organizational Unit (BU) Trong Active Directory Users and Computers


  upload_2017-9-12_15-4-42.png

  1. Chọn Domain

  2. Phải chuột lên New

  3. Chọn BU để tạo mới

  upload_2017-9-12_15-5-35.png

  1. Đặt tên cho BU

  2. Click OK

  2. Tạo Mới Một Users Trong Active Directory Users And Computers

  upload_2017-9-12_15-7-40.png


  1. Chọn BU mới tạo

  2. Phải chuột lên New

  3. Chọn User để tạo mới

  upload_2017-9-12_15-8-27.png  1. Đặt tên cho User

  2. Click Next

  upload_2017-9-12_15-9-0.png

  1. Nhập Password

  2. Confirm password

  3. Đổi password ở lần đăng nhập đầu tiên

  4. Click Next

  upload_2017-9-12_15-9-38.png

  1. Click Finish để kết thúc.


  PHẦN 2 : HƯỚNG DẪN USER LOGON VÀO TABLEAU SERVER.

  upload_2017-9-12_15-10-25.png


  1. Trên trình duyệt, Logon vào Tableau server bằng Account admin
  và chọn Users

  2. Chọn + Add Users

  3. Chọn New User

  upload_2017-9-12_15-11-31.png


  1. Tên User đã tạo trong Active Directory

  2. Tên hiển thị khi Logon vào Tableau

  3. Password

  4. Confirm Password

  5. Site role: phân quyền cho user.

  6. Click Add Users


  upload_2017-9-12_15-12-4.png

  1. Tên User đã tạo trong Active Directory

  2. Nhập Password

  3. Click Connexion để kết nối vào Tableau

  upload_2017-9-12_15-12-48.png


  1. Tên User đã Logon vào Tableau Server.

   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Bắt đầu với bộ công cụ tích hợp SSIS cho Microsoft Dynamics 365 / CRM Tableau Aug 15, 2017
  Tích hợp Tableau với R Tableau Feb 26, 2016
  DocuSign mở rộng tích hợp với Microsoft Dynamics CRM Dynamics 365 for Sale Mar 13, 2015
  Khả năng tích hợp của ERP Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Jul 19, 2014
  Phần 3 - Tích hợp dữ liệu vào kho dữ liệu bằng công cụ SSIS Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI May 21, 2014

: Server

Share This Page