Tìm hiểu về Project group tron PMA

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by DynamicsAX, Mar 18, 2015.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn hiểu rõ về Project group, một setup quan trọng và bắt buộc chon khi tạo một dự án trong AX.
  Khi tạo một dự án bạn phải chon type của dự án gồm :
  - Time & Material
  - Fix-price
  - Internal ( Investment, cost project, time project)
  Đối với mỗi một Project type trên bạn có thể tạo ra nhiều Project group tương ứng, và mỗi project group sẽ đựợc thiết lập từng thông số khác nhau như hình bên dưới.
  upload_2015-3-18_9-52-42.png

  Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về nó
  1. tab General
  • Project type: loại project
  • Ledger posting: chọn thứ tự tìm kiếm ưu tiên các setup tài khoản định nghĩa một bút toán phát sinh, ở đây có 2 nơi định nghĩa các tài khoản lien kết để post xuống GL là Project group / Project Categories
  • Line property: có 2 thiêt lập Charge/ Non-charge, xác định cái chi phí ( hour, expéne, item) có tính cho khách hang không.
  2. tab Ledger
  • Journalizing: chon loại tài khoản hạch toán là Profit & Loss or Balance. Lưu ý khi chon tài khoản phải đúng loại tài khoản ghi nhận chi phí.
  • On-account Invoicing : chon loại tài khoản ghi nhận doanh thu.
  3. tab Estimate
  4. tab Cost account
  • Định tài khoản chi phí
  5. tab Revenue Account
  • Định các tài khỏan doanh thu.
  Chúc các bạn lựa chon thiết lập cho phù hợp!!!

   
  Last edited by a moderator: Mar 18, 2015
 2. Loading...


Share This Page