Time and Material Project

Discussion in 'Dynamics AX' started by DynamicsAX, Sep 18, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Dự án kiểu Time and Material dùng quản lý các dự án làm tới đâu tính tiền tới đó.
  Các chức năng AX hỗ trợ:
  1. Tạo dự án có type là Time & Material
  2. Các loại nghiệp vụ của được sử dụng kiểu này: Hour/Expense/Item/Fee/On-account.
  3. Định nghĩa một project contract, trong project contract bạn thiết lập các billing rules, cũng tương tự như loại Fixed-price project, trong trường hợp này tôi hướng dẫn các bạn tạo billing rules với kiểu Time and material.
  upload_2014-9-18_11-46-37.png

  upload_2014-9-18_11-47-59.png
  4. Sau đó bạn ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh thực tế có giá vốn và giá bán theo từng category mà bạn chọn.

  upload_2014-9-18_11-49-44.png

  Và trên billing rules bạn đã thiết lập các category để bill cho khách hàng thì bạn chỉ xuất hóa đơn được cho khách hàng ở các category này thôi.
  Riêng đối với nghiệp vụ On-account là những chi phí charge trực tiếp khách hàng, nên dùng Project invoice proposal để xuất hóa đơn ở các nghiệp vụ này.​
  5. Xuất hóa đơn cho khách hàng.
  AX project accounting hỗ trợ bạn 2 chức năng xuất hóa đơn cho khách hàng theo project proposal hoặc billing rules proposal.

  upload_2014-9-18_12-42-42.png

  6. Cuối cùng là in project statement để kiểm tra.

  upload_2014-9-18_12-32-39.png

   

  Attached Files:

  Last edited by a moderator: Sep 24, 2014
 2. Loading...


Share This Page