Timeline for Microsoft Dynamics CRM

Discussion in 'Dynamics 365 for Sale' started by Bin Tran, Aug 23, 2014.

 1. Bin Tran

  Bin Tran Active Member Staff Member

  Timeline trình bày các hoạt động trong lịch sử và tương lai cho Account, Contact hoặc Opportunity một cách trực quan. Từ cái nhìn trực quan đó hổ trợ bạn chăm sóc khách hàng và lập kế hoạch marketing một cách hợp lý hơn.

  Các đối tượng mặc định và cấu hình hiển thị trong Time line:
  • Appointment
  • Campaign Response
  • Case
  • E-mail
  • Fax
  • Letter
  • Opportunity
  • Order
  • Phone Call
  • Service Activity
  • Task
  timeline.png
   
 2. Loading...


: crm, timeline

Share This Page