1. QAD ERP

Tính năng chính sản xuất dự án

Discussion in 'Sản xuất' started by Phu Ton, Feb 4, 2015.

 1. Phu Ton

  Phu Ton Well-Known Member Staff Member

  san xuat du an.jpg

  Loại hình sản xuất cho từng dự án có rất nhiều yêu cầu quản lý chuyên biệt, một sự pha trộn giữa sản xuất và quản lý dự án. Vòng tròn nghiệp vụ được hình thành và được theo dõi xuyên suốt quá trình hoạt động của đơn hàng.

  Bạn không thể dùng lý thuyết sản xuất đơn lẻ, sản xuất liên tục cho loại hình này. Bạn không thể quản lý được dòng chảy của cả quá trình vận hành

  Bộ phận kinh doanh nhận đơn hàng, và tất cả các hoạt động sản xuất, dự án, mua hàng điều được theo dõi rất chặt chẽ về thông tin. Sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng, và dĩ nhiên đây là các dự án sản xuất lớn trải qua nhiều kỳ kế toán tài chính, hạch toán phức tạp chồng chéo.

  Các tính năng chính của loại hình sản xuất này
  • Quản lý họp đồng, đơn hàng của khách hàng, quá trình bàn giao dự án
  • Kế hoạch quản lý chuỗi cung ứng
  • Quản lý giá thành
  • Quản lý phê duyệt mua hàng
  • Quản lý hoạt động sản xuất chi tiết, quy trình sản xuất
  • Quản lý chất lượng đầu vào và đầu ra
  • Giải pháp phải hỗ trợ các hoạt động ATO (Assemble to order), PTO (Pick to order)
  • Quản lý công việc cho từng hoạt động của dự án
  • Quy trình hoạt động chính xác cho MRP khi kế hoạch dự án có sự thay đổi liên tục
  • Quản lý Seiban
  • EDI cho nhà cung cấp, khách hàng. Quản lý nhiêù đối tác kinh doanh cho một hạn mục dự án
  • Quản lý dự án với nhiều hạn mục, nhiều công việc trên từng hạn mục
  • Ngân sách, quỹ hoạt động cho dự án
  • Dòng tiền cho dự án
  • Doanh thu hoạt động trong quá trình vận hành dự án
  • Tích hợp hệ thống tài chính kế toán
  • Tích hợp giải pháp quản lý dự án (Project server), giúp doanh nghiệp đồng bộ các task vụ quản trị hoạt động dự án và kế toán tài chính cho dự án
   
 2. Loading...


Share This Page