Tính Năng Include Command Buttons

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Jul 4, 2017.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  * Với tính năng Include command buttons sẽ giúp thao tác nhanh với bảng Tooltip.

  Để hiểu rõ hơn tính năng này, bạn xem thao tác dưới đây:

  Chọn Tooltip. Chọn Include Command Buttions

  upload_2017-7-4_9-13-19.png

  Khi chọn một điểm bất kì trên chart, bạn có thể thấy trên Tooltip xuất hiện thanh công cụ hỗ trợ.

  upload_2017-7-4_9-14-25.png

  * Tuy nhiên, đối với Tableau Mobile khi xem báo cáo, tooltip với quá nhiều lựa chọn trên thanh công cụ sẽ làm mất không gian trên dashboard.

  Vì vậy, khi không cần hiện thanh công cụ trên tooltip, bạn chỉ cần bỏ chọn tính năng Include command buttons để dễ dàng thao tác trên Tableau Mobile.

  upload_2017-7-4_9-14-58.png

  Bạn xem ví dụ tại đây:

   

  Attached Files:

  Last edited: Jul 4, 2017
 2. Loading...


Share This Page