1. Tableau Business Intelligence

Tổng quan về IBM Tivoli Storage Manager (TSM)

Discussion in 'Công nghệ' started by kjds_k2000, Jan 9, 2015.

 1. kjds_k2000

  kjds_k2000 Member

  IBM® Tivoli® Storage Manager (TSM) cung cấp giải pháp bảo vệ dữ liệu 1 cách tự động và tập trung, giúp giảm bớt các rủi ro liên quan tới việc mất mát dữ liệu và giúp quản lý dữ liệu phù hợp với việc lưu trữ và những yêu cầu sẵn có. Thành phần của TSM được thể hiện trong hình sau:
  tsm1.png
  Server:
  TSM Server chứa dữ liệu client trong các thành phần lưu trữ(storage), bao gồm 1 Inventory dữ liệu chứa toàn bộ thông tin của dữ liệu client và bảo vệ nó. Giao diện Administrative của server bao gồm giao diện Web được gọi là Operations Center và giao diện Command-line.
  Inventory bao gồm Database và Recovery log,( có thể theo dõi thông qua giao diện Operations Center):
  Database: TSM lưu trữ thông tin về mỗi file, logical volume hoặc dữ liệu được backs up, lưu trữ, hoặc di chuyển. Dữ liệu Inventory được lưu trữ trong dữ liệu Server, nơi mà chứa toàn bộ thông tin về chính sách, lịch trình cho việc bảo vệ dữ liệu. Dữ liệu client được lưu trữ trong các pool lưu trữ.
  Recovery log: Bao gồm các bản ghi lại các hoạt động (active log) , log lưu trữ( archive log) và một số log tùy chọn khác. Những logs này ghi lại các transactions, dùng để phục hồi cơ sở dữ liệu. Khi có lỗi xảy ra, ví dụ như mất điện hoặc lỗi ứng dụng, các thay đổi sẽ được lưu trữ, những transaction chưa thực hiện sẽ được rolled back, những transactions được thực hiện nhưng chưa ghi vào đĩa, sẽ được làm lại.
  Storage:
  TSM Server có thể ghi dữ liệu vào đĩa cứng, mảng đĩa hoặc hệ thống con, các Tape lưu trữ hoặc tất cả các hình thức khác của dạng lưu trữ truy cập ngẫu nhiên và truy cập liên tục. Những phương tiện này Server dùng tập trung trong pool lưu trữ. Những thiết bị lưu trữ được kết nối trực tiếp tới server hoặc kết nối thông qua 1 mạng LAN hoặc 1 SAN network.
  Storage pools: đây là thành phần trung tâm của TSM, việc nắm rõ nó giúp bạn tăng thêm hiệu quả quản lý cho giải pháp của bạn. Storage pool kết nối các chính sách phân cấp tới các thiết bị lưu trữ nơi mà dữ liệu client được lưu trữ. 1 pool sẽ đại diện cho 1 set của 1 ổ đĩa của disk hoặc 1 tape.
  TSM lưu trữ toàn bộ đối tượng thông tin quản lý trong pool này, bạn có thể tổ chức chúng theo 1 hoặc nhiều mô hình phân cấp hoặc mỗi mô hình phân cấp có thể chạy trên nhiều TSM.
  Để có được giá trị tốt nhất cho việc đầu tư lưu trữ của bạn, bạn nhất thiết phải lưu trữ dữ liệu 1 cách thích hợp trong các pool này. 1 disk pool thông thường sẽ được phân cấp sẽ có 1 tap pool kèm theo. TSM hỗ trợ toàn bộ các loại thiết bị và phương tiện cho việc lưu trữ tuần tự.
   
 2. Loading...


 3. kjds_k2000

  kjds_k2000 Member

  Clients
  TSM clients hay client node bảo vệ dữ liệu bằng cách gửi chúng đến TSM Server. Phần mềm client phải được cài đặt trên hệ thống client và được đăng kí với server.
  1 client node thông thường tương đương với 1 máy tính, ví dụ 1 client sao lưu-lưu trữ được cài đặt trên 1 workstation để lưu các file backup hệ thống. 1 file space là tập hợp các client file được lưu trữ tại 1 đơn vị logic trong server.
  1 multiple node được cài đặt trên 1 máy tính đơn như trường hợp 1 SQL Server bao gồm 1 ứng dụng cho backup SQL database và 1 client sao lưu - lưu trữ cho việc lưu các file hệ thống.
  Bạn có thể chọn các client sử dụng cho TSM như sau:
  Applications:
  Những client sau đây là các ứng dụng client, dữ liệu sẽ được bảo vệ cho các client với các ứng dụng cụ thể cho từng yêu cầu như sau:
  • Tivoli Storage Manager for Enterprise Resource Planning
  • Tivoli Storage FlashCopy® Manager
  • Tivoli Storage Manager for Databases
  • Tivoli Storage Manager for Mail
  • Tivoli Storage Manager for Virtual Environments
  1 máy ảo được sao lưu bằng phần mềm ứng dụng được cài đặt trên nó cũng được phân loại là 1 ứng dụng client.
  Virtual machines:
  1 máy ảo là 1 máy cá nhân được lưu trữ trong 1 hypervisor và được biểu hiện như là 1 file space trong TSM. bản sao lưu cho nhiều máy ảo được tập hợp với nhau dưới một node chung. Mỗi máy ảo được lưu trữ dưới những file space tiêng biệt cho từng node chung.
  1 máy ảo được coi là 1 client khi chúng được bảo về trong Data Protection cho VMWare hoặc Data protection của Mircrosoft Hyper-V.
  Systems:
  Tất cả các client khác ví dụ backup-archive và API client, được phân loại là system client. Client này lưu trữ dữ liệu không cấu trúc được chứ trong các file và thư mục.
  System client bao gồm các item sau:
  • 1 TSM source server trong mô hình server-to-server trong ổ đĩa ảo.
  • 1 máy ảo được sao lưu bằng backup-archive client được cài đặt trên máy ảo.
   

Share This Page