Tooltip Selection

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Jun 28, 2017.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Để hiểu được các mối quan hệ trên data nhanh hơn bằng cách chọn vào các chú giải trên Tooltip, khi đó bạn dễ dàng xác định thông tin liên quan trên dashboard đó.
  Để thực hiện tính năng mới này của Tableau 10.3 bạn vào Tooltip và chọn 'Allow selection by category':

  upload_2017-6-28_10-5-2.png

  Ngoài ra bạn có thểm xem thêm ví dụ tại:

   
  Last edited: Jun 28, 2017
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Tableau Bar chart in Tooltip Tableau Aug 15, 2015
  Tableau Conditional Formating Tooltip Tableau Aug 14, 2015
  Tableau Custom Tooltip Tableau Aug 14, 2015

Share This Page