Top 7 Business Intelligence Trends for Government for 2017

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Oct 2, 2017.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Vào năm 2016, một đợt phân tích tự phục vụ đã quét qua toàn bộ doanh nghiệp. Các nhà quản lý bắt đầu áp dụng cách tiếp cận hiện đại đối với phân tích kinh doanh, với CNTT và sự lãnh đạo của tổ chức để tìm ra giá trị tối đa từ dữ liệu của họ. Bắt đầu sử dụng các kỹ thuật của CNTT để tăng quy mô và phát triển khi những người dùng doanh nghiệp chia sẻ và hợp tác với dữ liệu của họ. Đâu là những thứ đầu tiếp theo? Chúng tôi đã tập hợp ý kiến và quan sát của các chuyên gia của chúng tôi, những người phục vụ hàng trăm ngàn khách hàng trên khắp thế giới. Đây là những dự đoán của chúng tôi.

  1. BI hiện đại trở thành một BI bình thường mới.

  Năm 2016, các nhà quản lý bắt đầu chuyển sang BI hiện đại, di chuyển phân tích từ tay của một vài cho nhiều người. Theo Gartner's Business Intelligence Magic Quadrant năm 2016, chúng tôi đã "vượt qua giai đoạn chuyển tiếp từ hơn 10 đến 11 năm từ các nền tảng báo cáo về CNTT sang nền tảng BI và phân tích hiện đại". Với các nền tảng đáng tin cậy và khả năng mở rộng, các nhà quản lý đang cho phép, thậm chí không phân tích để khám phá dữ liệu được quản lý cùng với các phát hiện của họ. Vào năm 2017, BI hiện đại sẽ trở thành ưu tiên hàng đầu của các nhà quản lý vì ngày càng có nhiều tổ chức sử dụng các nền tảng phân tích có khả năng tự phục vụ, đặc biệt trong lĩnh vực dữ liệu mở

  2. Kỷ nguyên dữ liệu mở trong quản trị đã đến.

  Năm 2017, khối lượng dữ liệu mở do các nhà quản lý tạo ra sẽ tiếp tục mở rộng, và ngày càng có nhiều các nhà quản lý sẽ công bố dữ liệu của họ ra công chúng. Sự thay đổi này sẽ mở ra một kỷ nguyên mới của dữ liệu mở trong quản trị. Các doanh nghiệp và các bên liên quan khác như các trường đại học, các tổ chức phi chính phủ (phi chính phủ), phi lợi nhuận, và thậm chí cả các cơ quan chính phủ khác sẽ có quyền truy cập vào thông tin vốn đã khó hoặc không thể truy cập trong quá khứ, cho phép tất cả hợp tác với nhau . Những khám phá tương lai này sẽ giúp các nhà quản lý hợp tác tốt hơn và xây dựng chính sách vừa tập trung vào người dân vừa hướng tới kết quả.

  3. Kết hợp phân tích đi từ rìa đến cốt lõi.

  Vào năm 2017, phân tích cộng tác sẽ lấy giai đoạn trung tâm làm dữ liệu được quản lý, dữ liệu sẽ dễ tiếp cận hơn và công nghệ đám mây cho phép chia sẻ dễ dàng hơn và nhanh hơn. Thông qua các sáng kiến của của các nhà quản lý, họ sẽ đưa các bên liên quan khác vào các cuộc hội thoại về các chính sách và chương trình để giải quyết những thách thức không lường trước và giải quyết nhanh hơn những gì họ có thể tưởng tượng. Mọi người sẽ chia sẻ và nhúng các bảng điều khiển trực tiếp, dữ liệu trực tiếp và nguồn dữ liệu để thúc đẩy các quyết định và trao quyền cho mọi người nơi họ ở. Mọi người, bất kể vai trò của họ, sẽ được trao quyền để làm nhiều việc với nhiều vai trò, từ việc tiêu thụ dữ liệu trên bảng điều khiển để thực hiện phân tích riêng biệt, chia sẻ những phát hiện của họ với người khác. Và họ sẽ tận dụng đám mây để xây dựng trên công việc của nhau và lặp đi lặp lại để trả lời câu hỏi của họ.

  4. Nhà quản lý ra quyết định dựa vào dữ liệu diễn ra.

  Dữ liệu ở khắp mọi nơi trong quản trị, nhưng không phải lúc nào cũng được tận dụng hết để thúc đẩy kết quả tốt hơn. Ngày càng có nhiều nhà quản trị đang nhận ra tiềm năng của dữ liệu của họ. Và vào năm 2017, giá trị của dữ liệu đó sẽ không còn gắn liền với thứ hạng hoặc kích thước của nó. Nó sẽ không còn là vấn đề dù chúng ta đang nói về dữ liệu lớn hay bảng tính Excel đơn giản. Điều sẽ được tính là mọi người có thể nhanh chóng và dễ dàng truy cập dữ liệu và khám phá nó cùng với các loại dữ liệu khác để trả lời các câu hỏi và cải thiện kết quả. Trong năm tới, BI sẽ chuyển sang một môi trường mà mọi người có thể khám phá dữ liệu về tất cả các loại, hình dạng, và kích cỡ và chia sẻ thông tin chi tiết để tác động đến quá trình ra quyết định. Người dùng sẽ không phải lo lắng về việc liệu dữ liệu của họ được lưu trữ trong Hadoop, Redshift hay tệp Excel. Họ sẽ có chế độ xem toàn bộ dữ liệu về phân tích của họ, bất kể họ có bao nhiêu nguồn dữ liệu khác nhau

  5. CNTT trở thành người hùng dữ liệu.

  Trong nhiều thập kỷ, các bộ phận CNTT vẫn còn chìm đắm trong việc tạo báo cáo xây dựng không ngừng để hỗ trợ yêu cầu dữ liệu từ doanh nghiệp. Bây giờ, đã đến lúc phải phá vỡ chu trình và phát triển từ nhà sản xuất đến sự mở rộng. CNTT đang dẫn đầu trong việc chuyển đổi sang phân tích tự phục vụ ở quy mô lớn. Theo các tổ chức hoạt động hiệu quả, các nhóm phân tích đang "làm việc như một đối tác tin cậy với hoạt động kinh doanh", theo Gartner. CNTT đang cho phép các nhà quản trị quản lý và điều khiển số lượng dữ liệu đang được tạo ra hàng ngày. CNTT đang cung cấp sự linh hoạt và sự nhanh nhẹn mà doanh nghiệp cần để đổi mới tất cả trong khi cân bằng quản trị và bảo mật dữ liệu. Và bằng cách trao quyền cho tổ chức thực hiện các quyết định dựa vào dữ liệu với tốc độ kinh doanh, CNTT sẽ nổi lên như một người hùng dữ liệu giúp định hình tương lai của các nhà quản lý.

  6. Tăng tốc việc chuyển đổi sang đám mây.

  Với ngày càng có nhiều nhà quản lý di chuyển dữ liệu của họ lên đám mây, việc nhận ra rằng phân tích cũng nên tồn tại trong đám mây sẽ trở thành xu hướng chủ đạo. Năm 2017, sức nặng của dữ liệu sẽ thúc đẩy các nhà quản lý triển khai phân tích nơi dữ liệu của sẽ tồn tại.

  Trong vài năm tới, sự gia tăng trong các đám mây công cộng sẽ đẩy nhanh và thay đổi cách các nhà quản lý cung cấp thông tin chi tiết.

  Kho dữ liệu đám mây như Amazon Redshift sẽ tiếp tục là các điểm đến dữ liệu phổ biến rộng rãi và kết quả là phân tích đám mây sẽ trở nên phổ biến hơn.

  Mặc dù nhiều tổ chức sẽ tiếp tục triển khai kiến trúc hỗn hợp các giải pháp đám mây và trên cơ sở, phân tích đám mây sẽ ngày càng được chú trọng cho một giải pháp nhanh hơn và có thể mở rộng hơn. Các quy định mới ở cấp liên bang và tiểu bang sẽ tiếp tục đảm bảo rằng cả dữ liệu và phân tích ngồi trong đám mây đều an toàn và an toàn khỏi mọi hành vi vi phạm.

  7. Phân tích nâng cao trở nên dễ tiếp cận hơn.

  Nhà quản trị đã phát triển nhiều dữ liệu hơn. Phân tích nâng cao đã phát triển dễ tiếp cận hơn. Năm 2017, hai hiện tượng này sẽ hội tụ khi phân tích tiên tiến trở thành tiêu chuẩn cho người dùng doanh nghiệp. Phân tích nâng cao sẽ không còn được dành riêng cho các nhà khoa học dữ liệu và chuyên gia. Các tổ chức đã tận dụng các chức năng phân tích mạnh mẽ như nhóm và dự báo k-means. Các cơ quan dịch vụ y tế và nhân viên đang sử dụng các phân tích tiên tiến để quản lý chăm sóc và lợi ích tốt hơn. Và các cơ quan quản lý đang sử dụng nó để giúp hiểu các yếu tố có thể dẫn đến thất bại của ngân hàng. Và vào năm 2017, các tổ chức này và các tổ chức khác sẽ tiếp tục mở rộng kỹ năng phân tích của họ.
   
  Last edited: Oct 6, 2017
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Feb 10, 2016
  Phương pháp tiếp cận Business Intelligence Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Sep 28, 2015
  Triển khai Business Intelligence, các rào cản cần loại bỏ Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Sep 25, 2015
  Business intelligence cuộc cách mạng công nghệ mới Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Sep 17, 2015
  Business Intelligence Solutions Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Jul 5, 2015

Share This Page