Triển khai ERP

Discussion in 'Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI' started by bsdinsight, Jan 26, 2017.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Triển khai ERP là một thách thức đối với các nhà quản trị, trong đó CIO mang trọng trách lớn nhất trong quá trình triển khai giải pháp. Xác định mục tiêu của dự án, tìm kiếm và đánh giá khả năng của giải pháp cũng như khả năng triển khai của nhà cung cấp, xây dựng team dự án, xây dựng kế hoạch dự án cùng với các nguồn lực liên quan của dự án, và cuối cùng là việc thực thi triển khai giải pháp lại được phát triển qua nhiều bước khác nhau.

  ERP Implementation.jpg
  Một qui trình triển khai giải pháp ERP

  Các nhận xét về ERP sau đây bạn nên để ý trong suốt quá trình triển khai và làm việc với giải pháp ERP và các giải pháp quản trị doanh nghiệp
  1. ERP là giải pháp phần mềm quản lý các hoạt động kinh doanh chứ không đơn thuần là một giải pháp công nghệ
  2. ERP và triển khai ERP thành công là một thách thức không hề nhỏ đối với doanh nghiệp
  3. Lựa chọn đúng giải pháp phần mềm là một yếu tố để triển khai ERP thành công
  4. Không có phần mềm ERP nào là hoàn hảo. Mọi phần mềm đều có điểm mạnh và điểm yếu.
  5. Tài liệu thiết kế quy trình kinh doanh (Business BluePrint) là yếu tố quan trọng để triển khai ERP thành công
  6. Việc thay đổi, tái cấu trúc quy trình doanh nghiệp phải được thực hiện trước chứ không phải trong và sau khi triển khai ERP
  7. Các giải pháp đóng gói (Best Practices) và Giải pháp cấu hình sẵn (Pre-configured Solutions) không giải quyết được hết các thách thức ERP phải đối mặt.
  8. SaaS ERP (ERP như một dịch vụ) không làm giảm bớt rủi ro doanh nghiệp đang phải đối mặt.
  9. Dự án sẽ thất bại nếu quản lý thay đổi tổ chức không được quan tâm đúng mức và không có ai chịu trách nhiệm.
  10. Cần sự hỗ trợ và ủng hộ từ người có quyền lực cao nhất và có thể ra quyết định ngay (Excutive-buy-in)
  11. Sự tham gia của đội ngũ những người quản lý ưu tú, những người nắm giữ vài trò chủ chốt và nắm giữ quy trình chính của công ty (A-Team) là yếu tố then chốt cho sự thành công cử dự án triển khai ERP
  12. Không có ERP nào phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp.
  13. Nếu hoạt động của doanh nghiệp và hệ thống ERP không khớp nhau (misaligned) thì đó không phải là lỗi của phần mềm.
  14. Mong đợi/Kỳ vọng luôn cao nhưng hầu hết các dự án triển khai lại không định nghĩa và nghiêm túc hướng tới ngày kết thúc dự án dự kiến.
  15. Doanh nghiệp nói không với chỉnh sửa may đo phần mềm (Customization) thì dự án dễ thành công và sớm đi vào hoạt động hơn.
  16. Doanh nghiệp không nhất thiết phải triển khai ERP tất cả chức năng trong một lần.
  17. Ngoài vấn đề lập kế hoạch thì việc triển khai cần phải thực thi, cần phải hành động theo đúng kế hoạch.
  18. Nếu không có thước đo đánh giá thì sẽ chẳng biết đánh giá hệ thống có vận hành tốt hay không?
  19. Luôn ý thức rằng việc triển khai có thể gặp vấn đề.
  20. Sự thành công và lợi ích của ERP được cả thế giới thừa nhận.
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Triển khai dự án CNTT cho doanh nghiệp Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Jan 28, 2018
  3 chiến lược triển khai giải pháp quản trị Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Dec 18, 2017
  Kế hoạch triển khai dự án CNTT Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Dec 3, 2017
  Triển khai giải pháp DMS Hệ thống phân phối Jun 7, 2017
  18 dự án bất động sản tại TP.HCM dự kiến triển khai vào năm 2017 Bất động sản Feb 12, 2017

Share This Page