Truy vết sự thay đổi dữ liệu trong Dynamics CRM

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by bsdinsight, Jul 6, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Data Auditing trong Dynamics CRM.

  Một số các thông tin dữ liệu bạn cần xem lại thông tin về việc thay đổi của nó như thế nào - như địa chỉ của một khách hàng, số điện thoại của một khách hàng, hoặc là giá của một sản phẩm nào đó.

  Ai đã thay đổi dữ liệu, giá trị cũ như thế nào, giá trị mới như thế nào, thời gian thay đổi là khi nào,... là các vấn đề rất quan trọng với bạn.

  Dynamics CRM đã có tính năng này từ phiên bản Dynamics CRM 2011, và bạn chỉ việc Enable tính năng này, cấu hình việc lắng nghe sự thay đổi vào trường nào của dữ liệu là bạn sẽ có toàn bộ thông tin mà bạn muốn thay đổi.

  Enabling_Auditing_in_Dynamics_CRM_1.jpg
   
  DynamicsAX likes this.
 2. Loading...


Share This Page