Tỷ số giá trị thị trường

Discussion in 'Quản trị doanh nghiệp' started by tableau, May 23, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Trong các topic trước chúng ta đã nói về tỷ số thanh khoản, tỷ số quản lý tài sản , tỷ số quản lý nợ, và tỷ số khả năng sinh lợi. Các tỷ số này đều phản ánh tính hình của năm trước và hiện tại của công ty. Làm thế nào để biết được giá trị của tương lai, làm thế nào để đo lường được kỳ vọng của các nhà đầu tư dành cho cổ động, để phục vụ cho chuyện này tỷ số thị trường đã được thiết kế để giải quyết vấn đề này.

  Tỷ số P/E (Price/ Earning ratio): được thiết kế để đánh giá sự kỳ vọng của thị trường vào khả năng sinh lợi của công ty. Tỷ số này cho thấy nhà đầu tư sẵn sàng trả bao nhiêu để có một đồng lợi nhuận của công ty.

  Công thức: Tỷ số P/E = Giá trị thị trường của cổ phiếu / Lợi nhuận trên cổ phần

  Do vậy để xác định được P/E nhất thiết công ty phải có cổ phiếu được giao dịch trên thị trường niêm yết hoặc OTC. Vời tỷ số P/E cho biết nhà đầu tư sẵn sàng bỏ ra bao nhiêu để kiếm được 1 đồng lợi nhuận của công ty. Tỷ số này cao có nghĩa doanh nghiệp của bạn được thị trường kỳ vọng tốt và đánh giá cao triển vọng tương lai của công ty và ngược lại.
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Một số các công ty cung cấp giải pháp phân tích số liệu Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Nov 7, 2016
  Chỉ số khả năng sinh lợi - PI (Profitability Index) Quản trị doanh nghiệp May 27, 2015
  Tỷ số khả năng sinh lợi Quản trị doanh nghiệp May 22, 2015
  Tỷ số khả năng trả nợ Quản trị doanh nghiệp May 22, 2015
  Tỷ số khả năng trả lãi - Ability to pay interest Quản trị doanh nghiệp May 21, 2015

Share This Page