1. Tableau Business Intelligence

Tỷ số khả năng trả lãi - Ability to pay interest

Discussion in 'Quản trị doanh nghiệp' started by tableau, May 21, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Sử dụng nợ nói chung tạo ra được lợi nhuận cho công ty nhưng cổ đông chỉ có lợi khi nào lợi nhuận tạo ra lớn hơn lãi phải trả cho việc sử dụng nợ. Nếu không công ty sẽ không có khả năng trả lãi và gánh nặng lãi là việc rất rất gây thiệt hại cho cổ động lẫn công ty.

  Công thức: Tỷ số khả năng trả lãi = EBIT / Chi phí lãi vay


  Lưu ý:
  • Với chi phí lãi vay chúng ta sẽ sử dụng số liệu phần lãi vay trong khoản mục chi phí tài chính của báo cáo kết quả kinh doanh.
  • Với EBIT bạn nên lấy số liệu từ khoản mục lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh. Bạn có thể tham khảo EBIT thêm tại đây để hiểu rõ hơn về EBIT.
  Ý nghĩa của tỷ số khả năng trả lãi, tên gọi tỷ số khả năng trả lãi bạn cũng có thể hiễu nôm na ý nghĩa của tỷ lệ này đánh giá khả năng trang trải lãi vay của doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh. Nó phản ánh mối quan hệ giữa chi phí lãi vay và lợi nhuận của doanh nghiệp. Khả năng trả lãi của doanh nghiệp cao hay thấp nói chung phụ thuộc vào khả năng sinh lợi và mức độ sử dụng nợ.

  Đặt ra trường hợp nếu tỷ lệ khả năng trả lãi < 1 => thì có 2 khả năng:
  • Doanh nghiệp vay nợ quá nhiều và sử dụng nợ vay kém hiệu quả khiến cho lợi nhuận làm ra không đủ trả lãi vay.
  • Khả năng sinh lợi của doanh nghiệp quá thấp khiến cho lợi nhuận làm ra quá thấp nên không đủ để trang trải lãi vay.
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Một số các công ty cung cấp giải pháp phân tích số liệu Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Nov 7, 2016
  Chỉ số khả năng sinh lợi - PI (Profitability Index) Quản trị doanh nghiệp May 27, 2015
  Tỷ số giá trị thị trường Quản trị doanh nghiệp May 23, 2015
  Tỷ số khả năng sinh lợi Quản trị doanh nghiệp May 22, 2015
  Tỷ số khả năng trả nợ Quản trị doanh nghiệp May 22, 2015

Share This Page