Vai trò của Project Manager trong dự án ERP

Discussion in 'Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI' started by gaugau, Dec 1, 2014.

 1. gaugau

  gaugau Member

  Chủ đề này mình muốn anh/em thảo luận về vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của vị Project Manager trong dự án triển khai ERP của doanh nghiệp, và ai cũng biết rằng dự án thành công, thành công tới đâu, thất bại,... đều nằm trong tay vị giám đốc dự án này.

  Mong anh/em thảo luận cùng.

  project_manager.jpg
   
 2. Loading...


Share This Page