Vai trò của thông tin trong quản trị

Discussion in 'Quản trị doanh nghiệp' started by tableau, Sep 17, 2014.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  1.Khái niệm

  Thông tin kinh tế là những tín hiệu, được thu nhận, được hiểu và được đánh giá là có ích trong việc ra quyết định quản trị kinh doanh của chủ doanh nghiệp.

  2. Vai trò của thông tin


  - Thông tin là cơ sở đề ra các quyết định quản trị. Tác động quản trị định kỳ kể cả tác động nhất thời, gắn liền với những quyết định quản trị cụ thể.

  - Xây dựng hệ thống thông tin quản lý sẽ mở rộng được khả năng thu thập thông tin của bộ máy quản lý. Chủ thể quản lý thu thập thông tin từ môi trường và từ chính đối tượng quản lý của mình để xây dựng các mục tiêu, lập kế hoạch đồng thời chỉ huy, kiểm tra và kiểm soát toàn bộ hoạt động của tổ chức. Trên cơ sở các thông tin đầy đủ, chính xác, người quản lý và lãnh đạo có thể đưa ra được các quyết định đúng đắn và kịp thời.

  - Thông tin gắn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với môi trường bên ngoài. Phương tiện tiến hành đặc trưng cho hoạt động quản trị là thông tin, bởi vì tác động quản trị đều được chuyển tới người chấp hành thông qua thông tin. Trong tổng thể tác nghiệp quản trị, các tác nghiệp về thu nhập, truyền đạt và lưu trữ thông tin chiếm tỷ trọng rất lớn.

  - Thông tin là phương tiện gắn kết giữa các cấp quản trị doanh nghiệp.

  Các phương tiện kỹ thuật được sử dụng trong bộ máy quản trị trong đó đa số có liên quan đến hệ thống thông tin cũng là các phương tiện trong quá trình quản lý - hai loại phương tiện tiến hành trên đây có quan hệ bổ sung nhau và đều gắn liền với hoạt động trí tuệ của cán bộ nhân viên trong bộ máy quản trị

  Trích từ (quantri.vn)
   
  samconheo, Tu Chau and Hienlt like this.
 2. Loading...


 3. tableau

  tableau Well-Known Member

  Thông tin phục vụ việc ra quyết định quản lý nói chung có thể phân chia thành 2 loại theo mức độ tài chính: thông tin tài chính và thông tin phi tài chính. Thông tin phi tài chính có thể thu thập từ các bộ phận như sản xuất, kinh doanh và tiếp thị, hành chính nhân sự, …Trong khi thông tin tài chính chủ yếu thu thập từ bộ phận kế toán và tài vụ.
   
  Last edited by a moderator: Sep 17, 2014
  samconheo, Tu Chau and Hienlt like this.
 4. tableau

  tableau Well-Known Member

  Phân loại thông tinh theo mức độ quản lý của tổ chức. Có thể phân làm 3 loại thông tin quản lý trong một tổ chức, đó là thông tin chiến lược, thông tin chiến thuật, và thông tin điều hành.

  Thông tin chiến lược: là thông tin sử dụng cho chính sách dài hạn của tổ chức, chủ yếu phục vụ cho các nhà quản lý cao cấp khi dự đoán tương lai. Loại thông tin này đòi hỏi tính khái quát, tổng hợp cao. Dữ liệu để xử lý ra loại thông tin này thường là từ bên ngoài tổ chức. Đây là loại thông tin được cung cấp trong những trường hợp đặc biệt.

  Thông tin chiến thuật: là thông tin sử dụng cho chính sách ngắn hạn, chủ yếu phục vụ cho các nhà quản lý phòng ban trong tổ chức. Loại thông tin này trong khi cần mang tính tổng hợp vẫn đòi hỏi phải có mức độ chi tiết nhất định dạng thống kê. Đây là loại thông tin cần được cung cấp định kỳ.

  Thông tin điều hành: (thông tin tác nghiệp) sử dụng cho công tác điều hành tổ chức hàng ngày và chủ yếu phục vụ cho người giám sát hoạt động tác nghiệp của tổ chức. Loại thông tin này cần chi tiết, được rút ra từ quá trình xử lý các dữ liệu trong tổ chức. Đây là loại thông tin cần được cung cấp thường xuyên.
   
  samconheo, Tu Chau and Hienlt like this.
 5. tableau

  tableau Well-Known Member

  Một mô hình tiêu biểu cho hệ thống thông tin trong quản lý:
  h1.png
  Hệ thống thông tin đáy tháp chính là thông tin tác nghiêp giao dịch thường xuyên (TPS) lượng thông tin rất nhiều.
  Phần giữa tháp là các thông tin mang tính chất quan trọng hơn cấp TPS và có giá trị cao hơn lượng thông tin này it được gọi là (DSS).
  Càng lên cao tháp càng nhỏ, mức độ số lượng thông tin ít dần nhưng chất lượng chọn lọc cao và mang tính quyết định về chiến lược lâu dài cho doanh nghiệp.

  TPS => DSS => MIS=> DIS => ESS
   
 6. tableau

  tableau Well-Known Member

  Thông tin từ TPS đến DSS được gọi là Business Information System
  Thông tin từ MIS đên ESS được gọi là Business Intelligence
   
  samconheo, Tu Chau and Hienlt like this.

Share This Page