Vendor return in AX 2012

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Aug 28, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  AX cung cấp tính năng Vendor return giúp bạn thực hiện nghiệp vụ trả lại hàng cho nhà cung cấp trong trường hợp hàng hóa mua về bị hư hỏng hay không đúng các yêu cầu về kích thước, màu sắc...Tạo vendor return tương tự như tạo purchase order, nhưng vendor return sẽ tác động đến các phân hệ liên quan theo hướng ngược lại với tạo một purchase order: điều chỉnh giảm kho, tạo bút toán đảo trên general ledger và ghi giảm công nợ nhà cung cấp.

  vendor return1.png

  Có 3 phương pháp để thực hiện nghiệp vụ trả hàng cho NCC:
  1. Negative quantity: Tạo Purchase order với số lượng âm, phương pháp này thường được sử dụng nếu không cần tham khảo từ PO đã tạo khi mua hàng, hoặc không yêu cầu số RMA (Return merchandise authorization)
  2. Copy original purchase invoice: Tạo credit note cho purchase invoice đã hạch toán trước đó bằng cách sao chép các line item của purchase invoice, cách này giúp bạn hạn chế các sai sót về số lượng, giá trị của item so với phương pháp 1 khi phải nhập lại các thông tin của các line item
  3. Returned order purchase type: cách này được sử dụng nếu công ty bạn yêu cầu liên kết vendor return với một số RMA cụ thể
  Phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết các bước thực hiện trả hàng cho nhà cung cấp của từng phương pháp.
   
  Last edited by a moderator: Apr 15, 2015
  DynamicsAX likes this.
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Create a Vendor in AX Dynamics 2012 R3 Finance and Operations Jun 30, 2014
  Return on Invested Capital (ROIC) Quản trị doanh nghiệp Sep 13, 2017
  Return on Sales - ROS Quản trị doanh nghiệp Sep 13, 2017
  Return on Investment - ROI Quản trị doanh nghiệp Sep 13, 2017
  Internal Rate of Return (IRR) Quản trị doanh nghiệp Sep 13, 2017

 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Negative quantity
  Là phương pháp tạo PO với các line item có số lượng âm, phương pháp này hỗ trợ người dùng tạo ra một credit note để điều chỉnh giảm hàng đã nhập kho, giảm công nợ nhà cung cấp đã ghi nhận và đảo bút toán đã hạch toán xuống phân hệ General Ledger.

  Kịch bản: Giả sử bạn có một PO đã post hóa đơn: quantity là 10kg, unit price là 10,000, bạn muốn trả lại nhà cung cấp 4kg, unit price là 10,000 và giảm công nợ 40,000VND, bạn thực hiện các bước sau:

  1. Mở PO muốn điều chỉnh, chọn Add line để nhập thêm line item điều chỉnh, tại field quantity nhập số lượng âm và đơn

  PO line.png

  2. Thực hiện các bước tương tự như quy trình mua hàng, xác nhận PO, nhập hàng và xuất hóa đơn, tham khảo bài viết Qui trình mua hàng, hoàn thành các bước trên bạn sẽ in được một credit note, giảm hàng đã nhập kho, và giảm công nợ nhà cung cấp.
   
  Last edited by a moderator: Apr 14, 2015
 4. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Copy original purchase invoice
  Cũng là phương pháp hỗ trợ người dùng tạo ra một credit note để điều chỉnh giảm hàng đã nhập kho, giảm công nợ nhà cung cấp đã ghi nhận và đảo bút toán đã hạch toán xuống phân hệ General Ledger. Tuy nhiên bạn sẽ không phải nhập lại các thông tin của các line PO mà có thể thừa hưởng từ PO cần điều chỉnh bằng tính năng Credit note, phương pháp này đặc biệt có ích nếu bạn phải điều chỉnh số lượng lớn các line item.

  Đầu tiên bạn cần tạo mới một PO, chọn đường dẫn:
  Procurement and sourcing —> Common —> Purchase order —>All purchase order —> Nhấp chọn Purchase order new

  vendor return 1.png

  Chọn mã Vendor > Ok để mở form PO > tab Purchase > chọn Credit note để mở danh sách tất cả các hóa đơn của vendor

  vendor return 3.png

  Tại cột Select all, bạn chọn hóa đơn của mã PO muốn điều chỉnh, tại cột Mark bạn có thể tùy chọn line PO muốn điều chỉnh nếu PO có nhiều line tại đây bạn có thể thay đổi số lượng hàng muốn trả lại vendor tại cột Quantity, chọn OK để copy các line item sang màn hình Purchase order form.

  Tại Purchase order form, bạn tiếp tục thực hiện các bước tương tự như quy trình mua hàng bao gồm xác nhận PO, nhập hàng và xuất hóa đơn, tham khảo bài viết Qui trình mua hàng.

  vendor return 4.png

  Hoàn thành các bước trên bạn sẽ in được một credit note, giảm hàng đã nhập kho, và giảm công nợ nhà cung cấp.
   
  Last edited by a moderator: Apr 15, 2015
 5. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Returned order purchase type
  Tương tự như 2 phương pháp trên, phương pháp này cũng hỗ trợ người dùng tạo ra một credit note để điều chỉnh giảm hàng đã nhập kho, giảm công nợ nhà cung cấp đã ghi nhận và đảo bút toán đã hạch toán xuống phân hệ General Ledger. Đặc biệt phương pháp này giúp bạn liên kết vendor return với một số RMA cụ thể và phân loại PO là Returned order.

  Đầu tiên bạn cần tạo mới một PO loại Returned order, chọn đường dẫn:
  Procurement and sourcing —> Common —> Purchase order —>All purchase order —> Nhấp chọn Purchase order new
  Bạn chọn mã Vendor, purchase type là Returned order và nhập số RMA, sau đó nhấp OK để mở màn hình Purchase order form

  vendor return 5.png

  Tiếp theo thực hiện các bước tương tự như phương pháp Copy original purchase invoice. Ngoài ra bạn có thể cung cấp thêm thông tin cho từng line item về cách thức xử lý đối với item trả lại cho Vendor, chọn mã Return action trong Setup của Line details

  vendor return 6.png

  Hoàn thành điều chỉnh bạn cũng sẽ in được một credit note, giảm hàng đã nhập kho, và giảm công nợ nhà cung cấp.
   
  Last edited by a moderator: Apr 15, 2015
 6. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

 7. AX_FC

  AX_FC New Member

  Sao mấy bài dưới của Thanh Tâm không có nội dung vậy nhỉ? Bạn Thanh Tâm post lại được không?
   

Share This Page