Watson Analytics is now open for business

Discussion in 'Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI' started by Phu Ton, Dec 17, 2014.

 1. Phu Ton

  Phu Ton Well-Known Member Staff Member

  Giải pháp phân tích số liệu đến từ IBM Waston Analytics dễ dàng tập hợp số liệu, phân tích, tạo nên một câu chuyện kinh doanh cho doanh nghiệp, và dự đoán tương lai.

  Bạn có thể theo dõi thêm Video sau để có thêm góc nhìn mới về phân tích dữ liệu cho doanh nghiệp của mình. Phân tích dữ liệu là một yêu cầu cấp thiết để tìm ra được sức mạnh cũng như những điểm còn khiếm khuyết trong quá trình kinh doanh thông qua rất nhiều dữ liệu trong quá trình hoạt động được ghi nhận lại

   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  WATSON NÓI THINK VÀ CÔNG THỨC TƯ DUY CỦA IBM Quản trị doanh nghiệp Aug 7, 2014
  Secure Return On Advanced Analytics Rapidminer Today at 10:10 PM
  Tuyển nhân viên Data Analytics Thông tin mới Jan 3, 2018
  hetras: Increasing hotel revenue with embedded analytics Du lịch - Khách sạn Dec 3, 2017
  Tableau, GE Aviation partner on data analytics for airline industry Tableau Nov 12, 2017

Share This Page