Watson Analytics is now open for business

Discussion in 'Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI' started by Phu Ton, Dec 17, 2014.

 1. Phu Ton

  Phu Ton Well-Known Member Staff Member

  Giải pháp phân tích số liệu đến từ IBM Waston Analytics dễ dàng tập hợp số liệu, phân tích, tạo nên một câu chuyện kinh doanh cho doanh nghiệp, và dự đoán tương lai.

  Bạn có thể theo dõi thêm Video sau để có thêm góc nhìn mới về phân tích dữ liệu cho doanh nghiệp của mình. Phân tích dữ liệu là một yêu cầu cấp thiết để tìm ra được sức mạnh cũng như những điểm còn khiếm khuyết trong quá trình kinh doanh thông qua rất nhiều dữ liệu trong quá trình hoạt động được ghi nhận lại

   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  WATSON NÓI THINK VÀ CÔNG THỨC TƯ DUY CỦA IBM Quản trị doanh nghiệp Aug 7, 2014
  Dashboard với google analytics trên tableau Tableau Jun 5, 2017
  Về kết nối với google analytics Tableau May 19, 2017
  Why We Must Rethink Self-Service BI, Analytics And Reporting Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Nov 6, 2016
  Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Feb 10, 2016

Share This Page