Watson Analytics is now open for business

Discussion in 'Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI' started by Phu Ton, Dec 17, 2014.

  1. Phu Ton

    Phu Ton Well-Known Member Staff Member

    Giải pháp phân tích số liệu đến từ IBM Waston Analytics dễ dàng tập hợp số liệu, phân tích, tạo nên một câu chuyện kinh doanh cho doanh nghiệp, và dự đoán tương lai.

    Bạn có thể theo dõi thêm Video sau để có thêm góc nhìn mới về phân tích dữ liệu cho doanh nghiệp của mình. Phân tích dữ liệu là một yêu cầu cấp thiết để tìm ra được sức mạnh cũng như những điểm còn khiếm khuyết trong quá trình kinh doanh thông qua rất nhiều dữ liệu trong quá trình hoạt động được ghi nhận lại

     
  2. Loading...


Share This Page