What - If Tableau desktop

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Jun 30, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Giờ đây với Tableau desktop business user có thể thực hiện cho mình những kịch bản What - If một cách dễ dàng với những thao tác không cần đến IT.
  • Tạo ra kịch bản bạn cần what - if
  • Tạo ra các giá trị nhập vào và ảnh hưởng đến giá trị bạn cần
  • Thiết lập công thức
  Trong topic này BSD sẽ thực hiện thao tác để tạo kịch bản What if forecast base sale. Với hai tỷ số what if là Churn rate và New Business Growth và 2 tỷ số này sẽ tác động đến Sale forecast

  What IF.png

  Thực hiện các bước sau:

  Bước 1: Bạn thực hiện kéo thả các column cần thiết vào như hình dưới

  What IF tableau.png

  Bước 2: Sau khi có được dữ liệu như trên, sale theo Quater, Month ,Segment và Region lọc theo Year. Click phải vào một field nào đó -> create -> Parameter

  What IF Tableau 01.png

  Bước 3: thực hiện tạo parameter tỷ số Churn Rate và New Business Growth để nhập tỷ số vào.

  What IF Tableau 02.png

  What IF Tableau 03.png

  Bước 4: Thực hiện tạo Calculation Field -> đặt tên Sales Forecast. Công thức tính Sales Forecast được tính dựa trên Churn Rate và New Business Growth

  What IF Tableau 04.png

  Bước 5: Kéo thả 2 value vào measure

  What IF Tableau 05.png

  Bước 6: Để thể hiện các tỷ số cho bạn nhập vào chỉ cần click phải vào Parameters -> Show parameter control

  What IF Tableau 06.png

  Bước 7 : giờ bạn chỉ cần public lên Tableau server chia sẽ cùng các user khác. Bạn sẽ có kết quả như trên.
   
 2. Loading...


Share This Page