1. Tableau Business Intelligence

World Cup 2014 and Goal-line technology

Discussion in 'Công nghệ' started by bsdinsight, Jun 9, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Để xác định bàn thắng một cách chính xác tuyệt đối, mỗi bên khung thành sẽ được trang bị 7 máy quay nhỏ trên cao hướng xuống được vạch vôi ở các góc độ khác nhau. Hình ảnh thu được sẽ truyền về hệ thống máy tính xử lý và dựng lại hình ảnh 3D. Khi có bàn thắng, trọng tài chính sẽ nhận được thông báo qua thiết bị đeo thông minh Goal Control trên tay. Mọi thứ sẽ diễn ra trong chớp mắt và trọng tài sẽ có thể tự tin với quyết định của mình.

   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Brazil World Cup 2014 Thư giãn giải trí May 26, 2014
  Are you looking at the world through BI Glasses? Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Dec 31, 2014
  The real World of big data Công nghệ Nov 8, 2014
  Những bài hát cho World Cup bất hủ Thư giãn giải trí Jun 15, 2014
  The best iPhone apps of 2014 Mobility Solutions Mar 24, 2015

Share This Page