X++

Discussion in 'Finance and Operations' started by Kid1412, Jan 19, 2017.

  1. Kid1412

    Kid1412 New Member

    Hiện tại trong Dynamic AX viết code theo ngôn ngữ X++. admin có thể cung cấp cho mình tài liệu để mình tham khảo được không, mình muốn học them về X++ này, chứ nhìn vào mấy code khó hiểu quá.
     
    NONGMINH likes this.

Share This Page