Xây dựng gói Sales cho bán lẻ

Discussion in 'Hệ thống phân phối' started by tableau, Jun 13, 2014.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Topic này giới thiệu kỹ thuật thiết kế 1 gói package Sales đơn giản cho ngành bán lẻ và ý nghĩa model thiết kế dành cho người sử dụng.

  Giải pháp : Model Sales bán lẻ được xây dựng với công cụ IBM cognos FrameWork Manager.
  Model thiết kế với 3 lớp :

  • Physical View : Lớp dữ liệu lấy trực tiếp từ datasource
  • Dimension View: Dữ liệu được thiết kế lại, custom tại đây
  • Business View: Phân chia dữ liệu theo từng chủ đề của doanh nghiệp ví dụ: Sales Order, Inventory, Finance, Purchase Order,.. Người dùng cuối chỉ cần quan tâm tới lớp cuối này để phục vụ cho việc làm báo cáo.
  IBM cognos_Model Sales.png
   
  tableau and bsdinsight like this.
 2. Loading...


 3. tableau

  tableau Well-Known Member

  Hướng dẫn xây dựng gói Sales Order
  Tạo 1 Project mới, đặt tên là Sales Order
  IBM cognos_Model1.png
  • Lấy dữ liệu từ Datasource đã tạo sẵn, chỉ lấy những bảng nào cần thiết dùng phân tích Sales.
  • Ở đây tôi chọn các bảng cơ bản cho việc phân tích sales bao gồm:
   • Bảng Dim: Time, Provice, Region, Store, Product Line, Product Type, Product, Channel
   • Bảng Fact: Sales_Invoice_Fact
  Tùy mục đích phân tích, bạn có thể chọn thêm 1 số bảng Dim, Fact khác với hướng dẫn
  • Tạo 1 Namespace đặt tên Physical View chứa các bảng vừa mới lấy.
  IBM cognos_Dim.png
  • Tạo các relasionship giữa bảng Dim và bảng Fact.
  IBM cognos_Ralationship.png
  • Tạo thêm Namespace đặt tên Dimension View chứa các Dimension thiết kế và các Measure dùng phân tích.
  Với mỗi Dim thiết kế là 1 chiều phân tích sử dụng trong báo cáo.
  • Thiết kế chiều Time: click chuột phải tại namspace Dimension View , chọn Dimension Regular
   • Dim Time được thiết kế với nhiều cấu trúc cây khác nhau tùy thuộc vào mục đích phân tích.
   • Mỗi level phải gán 2 giá trị cho member caption và key_caption: mặc định cho khai báo biến mới
   • Time: thiết kế với 4 cây cấu trúc Time, Year, Quarter, Month.
  IBM cognos_Model3.png
  • Thiết kế chiều Product: với 4 cấu trúc cây Product Structure, Product Line, Product Type, Product
   • Cấu trúc Product phân cấp theo thứ tự : ProductLine>ProductType>Product
  IBM cognos_Model4.png
  • Thiết kế chiều địa lý : với 4 cấu trúc cây Region structure, Region, Province, Store
   • Cấu trúc Region phân cấp theo thứ tự: Region>Province>Store
  IBM cognos_Model5.png
  • Thiết kế kênh bán hàng:
  IBM cognos_Model6.png
  • Thiết kế Measure: click chuột phải tại namspace Dimension View, chọn Measure Dimension
   • Measure có thể là các giá trị: Amount, Profit margin, Quantity,... được kéo từ bảng Fact
  IBM cognos_Model7.png


   
  Last edited by a moderator: Jun 13, 2014
  tableau and tableau like this.
 4. tableau

  tableau Well-Known Member

  • Tạo 1 namespace sắp xếp các shortcut các Dimension từ Dimension View theo từng chủ đề.
   • Với Chủ đề Sales bao gồm các Dimension sau: Time, Product, Region, Channel, Measure
  • Tạo gói Package_sales chỉ chứa các item trong Business view , và Public lên IBM Connection.
   • Người dùng cuối chỉ thấy các item được chứa trong Business View.
   • Với từng chủ đề riêng biệt, người làm báo cáo chỉ cần quan tâm đúng chủ đề mình hướng đến.
  IBM cognos_Model8.png
   
  tableau and tableau like this.
 5. tableau

  tableau Well-Known Member

  • Gói package public lên IBM connection, bạn thử test trên Analysis với 1 báo cáo đơn giản
  IBM cognos_Sales Package.png
  • Sử dụng gói Sales, phân tích doanh thu sản phẩm của các khu vực qua các năm
   • Nếu muốn chi tiết dữ liệu xuống từng item hàng hóa, hay từng khu vực địa lý, bạn hãy chọn các dimension thiết kế theo cấu trúc cây: Product structure, Region structure
   • Nếu muốn dữ liệu đơn giản : hoặc chi tiết hoặc tổng thể chỉ cần bạn kéo các dimension thiết kế theo cấu trúc duy nhất : Product line, Product type, Product...
  Như vậy, tới đây bạn đã hiểu tại sao tôi lại thiết kế các Dimension với 2 cách như trên?
  Rõ ràng với Cognos, bạn sẽ có thể thiết kế dữ liệu dễ dàng theo các chiều phân cấp theo ý muốn và sử dụng chúng 1 cách linh hoạt cho các báo cáo của công ty mình.

  IBM cognos_Model9.png

  Với Package này, bạn có thể tham khảo 1 số báo cáo phân tích sales cho ngành bán lẻ được thiết kế bằng công cụ Analysis Studio hoặc bằng công cụ Report Studio tại forum.

  Trên đây, chỉ là cách xây dựng 1 gói package đơn giản nhất cho Sales ngành bán lẻ, chứ không phục vụ mục đích thiết kế 1 gói sales với đầy đủ các yêu cầu phân tích. Tuy nhiên, bạn sẽ có cái nhìn tổng thể và định hướng được cách thiết kế phù hợp nhất cho người dùng cuối.

  Để biết rõ chi tiết kỹ thuật khi sử dụng tool Framework Manager của IBM Cognos, bạn có thể tham khảo bài viết tại forum : Framework Manager trong IBM Cognos
   
  Last edited by a moderator: Jun 19, 2014

Share This Page