Xây dựng Gantt bar chart trong Tableau

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Aug 7, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách tạo, sử dụng và ý nghĩa của Gantt bar chart trong Tableau.
  Biểu đồ Gantt dùng để để hiển thị thời gian của các sự kiện hoặc hoạt động theo thời gian. Trong một biểu đồ Gantt bar, từng nhãn hiệu riêng biệt (thường là một thanh) cho thấy một thời gian khác nhau.
  Ví dụ, bạn có thể sử dụng một biểu đồ Gantt để hiển thị thời gian giao hàng trung bình cho một phạm vi của sản phẩm.
  Để tạo một biểu đồ Gantt cho biết bao nhiêu ngày, trung bình, trôi qua giữa order date và ship date, làm theo các bước dưới đây. Các dữ liệu được chia ra theo sub_category và ship mode. Các view hiển thị kết quả trên một cơ sở hàng tuần cho một kỳ 3 tháng.

  Bước 1: Kéo Order date vào Columns, click vào mũi tên và chọn Week number
  tableau_gantt1.png

  tableau_gantt2.png

  Bước 2: Kéo Dimension Sub-Category và Ship mode vào Rows
  tableau_gantt3.png

  Bây giờ chúng ta muốn chiều dài của khoảng thời gian giữa ngày đặt hàng và ship date. Nhưng hiện tại không có các measure mà chúng ta có thể sử dụng để nắm bắt khoảng thời gian đó. Tuy nhiên, chúng ta có thể tạo ra một biện pháp như vậy bằng cách tạo ra một trường tính toán .

  Bước 3: Nhấp chuột phải bất cứ nơi nào trong khung dữ liệu (bên trái) và chọn Create> Calculated Field
  và sử dụng công thức sau để tính được khoảng cách giữa thời gian order day và ship date
  DATEDIFF('day',[Order Date],[Ship Date] )
  tableau_gantt4.png

  Bước 4: Kéo giá trị mới tạo OrderUntilShip vào mục Size của thẻ Marks
  tableau_gantt5.png

  Bước 5: Lọc theo khoảng thời gian, cho phép bạn lọc khoản thời gian để xem xét
  tableau_gantt6.png

  Chọn Range of dates
  tableau_gantt7.png

  Bước 6: Kéo dimension Ship mode vào color trong thẻ Marks.
  tableau_gantt8.png

  Lúc này bạn đã có được Gantt bar chart, bạn có thể xem, một ngày nào đó tại ship mode nào và loại sản phẩm nào có số ngày trung bình khoảng thời gian từ ngày đặt hàng tới ngày giao hàng.

  Chúc bạn thành công !
   
  My Linh likes this.
 2. Loading...


Share This Page