XRM: CRM as a platform

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by Bin Tran, Jul 12, 2015.

 1. Bin Tran

  Bin Tran Active Member Staff Member

  Where CRM (C = Customer) là tập trung vào quản lý mối quan hệ khách hàng,
  XRM (X = Anything) là một nền tảng cho phép bạn định nghĩa và quản lý tất cả các mối quan hệ quan trọng trong một tổ chức, doanh nghiệp... và quản lý thông tin khép kín

  XRM là nền tảng để phát triển ứng dụng mà Microsoft Dynamics CRM đã xây dựng bao gồm trong đó. Ngoài việc xây dựng sẵn các qui trình kinh doanh, Microsoft Dynamics CRM còn cho phép phát triển các ứng dụng cho giải pháp kinh doanh. XRM chính xác là một nền tảng phát triển ứng dụng để định nghĩa ra "things" và "relationships" cho việc quản lý từ đầu tới cuối cho tất cả hoạt động kinh doanh cho một tổ chức

  XRM là một nền tảng cơ sở để có một nền tảng Microsoft Dynamics CRM ngày nay

  xrmcrm.png
  Giải pháp ví dụ từ XRM
  Các công ty khi có trong tay Microsoft Dynamics CRM có thể uốn éo và nâng cấp để quản lý tất cả mọi thứ từ nền tảng XRM. XRM có thể tạo ra việc quản lý tất cả các hoạt động và cho bất kỳ tổ chức nào

  xrmcrm1.png
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Top Open Source Ecommerce Platforms for your Business Hệ thống phân phối DMS Jun 10, 2017
  Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Feb 10, 2016
  Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms Tableau Jun 28, 2015
  Magic Quadrant for Mobile Application Development Platforms Mobility Solutions Jan 27, 2015
  IBM MobileFirst Platform Foundation Mobility Solutions Jan 27, 2015

Share This Page