Yêu cầu hạ tầng mạng cho Cài đặt Dynamics AX 2012

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by DynamicsAX, Oct 13, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Trước khi cài đặt Microsoft Dynamics AX 2012, phải luôn đảm bảo rằng hệ thống phải bằng hoặc hơn cấu
  hình đề nghị cho hạ tầng mạng, phần cứng, phần mềm được nêu trong tài liệu này.

  Yêu cầu cho hạ tầng mạng

  Microsoft Dynamics AX có thể sử dụng cả hai giao thức Internet Protocol Version 4 (IPv4) hoặc Internet
  Protocol Version 6 (IPv6).
  Hãy xem xét hạ tầng mạng kỹ khi cấu hình hệ thống và sử dụng các hướng dẫn dưới đây

  Thời gian đáp ứng

  Bảng dưới đây liệt kê cấu hình tối thiểu cho đường truyền giữa máy trạm và Application Object Server
  (AOS); và đường truyền giữa AOS và cơ sở dữ liệu trong hệ thống Dynamics AX.

  upload_2014-10-13_15-30-29.png

  Tổng thời gian đáp ứng khi chạy một tác vụ trong Microsoft Dynamics AX được mô tả theo công thức như
  sau:
  Thời gian đáp ứng = (Số lần gọi đến và gọi từ máy chủ * Độ trễ) + Số byte đã gửi / b
  Ghi chú:
  Độ trễ càng cao thì thời gian đáp ứng càng lâu. Bạn cần phải đảm bảo rằng thời gian đáp ứng tương
  ứng với độ trễ của mạng là chấp nhận được cho công việc.

  Môi trường cho mạng LAN

  Kết nối trực tiếp từ máy trạm Microsoft Dynamics AX đến Windows Server Terminal Services là không cần thiết.

  Môi trường cho mạng WAN

  Terminal Services là không cần thiết khi sự ràng buộc về băng thông không tồn tại, và khi các thao tác người dung trên máy trạm yêu cầu khoảng 6 vòng hoặc ít hơn. Với độ trễ trung bình là 100 milliseconds,
  chúng ta hy vọng thời gian trễ là khoảng 600 milliseconds. Việc tùy biến và cấu hình cơ sở dữ liệu sẽ yêu
  cầu tối ưu hóa để làm giảm số vòng thao tác của người dùng từ 6 xuống thấp hơn.

  Trong môi trường WAN sử dụng công cụ X++, việc kết nối sẽ sử dụng Windows Server Terminal Services
  hoặc một công cụ kết nối từ xa khác, bất chấp độ trễ của mạng.

  Trong môi trường WAN có đỉnh độ trễ cao hơn 100 milliseconds, bạn phải sử dụng Terminal Services để
  áp dụng cho các máy trạm Microsoft Dynamics AX.

  Windows Server 2008 R2 Remote Desktop Services, hoặc Terminal Services, bao gồm TS RemoteApp, TS
  Easy Print, và TS Web Access. Để có thêm thông tin về cách sử dụng Terminal Services, hãy xem tại
  Terminal Services site (http://technet.microsoft.com/en-us/windowsserver/terminal-services/default.aspx)
  trên Microsoft TechNet.

  Những phần mềm Terminal Emulation khác, nằm trong quy định của Microsoft Support, cũng có thể được
  sử dụng nơi mà Terminal Services được phép.
  Ghi chú:
  Tính năng đồng bộ hóa với Outlook trong phân hệ CRM sẽ không dùng được khi máy trạm Microsoft Dynamics AX sử dụng Terminal Services.
  Mới các bạn tiếp tục với bài viết Yêu cầu về Domain
   
  Last edited by a moderator: Oct 13, 2014
  phamthanhnhan14 likes this.
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  BI tính năng nào được yêu cầu nhiều nhất? Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Oct 30, 2014
  Yêu cầu phần mềm cho máy chủ Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics 365 Oct 16, 2014
  Yêu cầu phần mềm cho các máy cài Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics 365 Oct 13, 2014
  Yêu cầu phần cứng tối thiểu khi cài Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics 365 Oct 13, 2014
  Yêu cầu về DOMAIN khi cài Ms Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics 365 Oct 13, 2014

Share This Page