Yêu cầu phần cứng tối thiểu khi cài Dynamics AX 2012

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Oct 13, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Bảng dưới đây liệt kê cấu hình phần cứng tối thiểu để cài đặt và sử dụng Microsoft Dynamics AX
  Application Object Server (AOS)máy trạm Microsoft Dynamics AX.

  Ghi chú:

  Nếu các phần mềm khác của Microsoft được cài đặt trên cùng một máy, hệ thống và phần cứng cũng
  phải đáp ứng được các phần mềm đó.

  upload_2014-10-13_15-49-14.png

  Yêu cầu thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào cấu hình hệ thống và tùy thuộc vào ứng dụng, vào tính
  năng mà bạn quyết định lựa chọn để cài đặt. Dưới đây là một vài trong nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng
  đến việc lựa chọn cấu hình phần cứng tương ứng khi cài đặt Microsoft Dynamics AX:

  • Số lượng giao dịch mỗi giờ
  • Số lượng người dùng truy cập hệ thống đồng thời
  • Số lượng người dùng truy cập đồng thời của Enterprise Portal để dùng Microsoft Dynamics AX
  • Số lượng kết nối từ xa
  • Số lượng địa điểm

  Mời các bạn tiếp tục với Yêu cầu phần mềm cho các máy
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  BI tính năng nào được yêu cầu nhiều nhất? Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Oct 30, 2014
  Yêu cầu phần mềm cho máy chủ Dynamics AX 2012 Finance and Operations Oct 16, 2014
  Yêu cầu phần mềm cho các máy cài Dynamics AX 2012 Finance and Operations Oct 13, 2014
  Yêu cầu về DOMAIN khi cài Ms Dynamics AX 2012 Finance and Operations Oct 13, 2014
  Yêu cầu hạ tầng mạng cho Cài đặt Dynamics AX 2012 Finance and Operations Oct 13, 2014

Share This Page