Yêu cầu phần mềm cho các máy cài Dynamics AX 2012

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Oct 13, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Yêu cầu các phần mềm cơ bản cho các máy cài đặt Ms Dynamics AX2012
  Các phần mềm dưới đây cần phải được cài đặt trước khi cài đặt bất cứ thành phần nào của Microsoft
  Dynamics AX

  Microsoft .NET Framework

  Hầu hết các thành phần của Most Microsoft Dynamics AX, bao gồm Setup Wizard, đều yêu cầu.NET
  Framework 3.5 với Service Pack 1. Với các thành phần khác yêu cầu .NET Framework 4.0 hoặc .NET Framework 4.5, đều được liệt kê như là các yêu cầu bổ sung thêm trong tài liệu.
  Microsoft Windows Installer 3.1 hoặc Windows Installer 4.0

  Mời các bạn theo dõi tiếp các bài:
  1. Yêu cầu phần mềm yêu cầu cho máy chủ
  2. Yêu cầu hệ điều hành cho máy chủ
  3. Phần mềm yêu cầu cho máy chủ chứa cở sở dữ liệu
  4. Phần mềm yêu cầu cho các máy chủ khác của Microsoft Dynamics AX
  5. Hỗ trợ máy chủ ảo hóa
  6. Phần mềm yêu cầu cho các máy trạm
  7. Hỗ trợ hệ điều hành cho máy trạm
  8. Phần mềm yêu cầu cho máy trạm Microsoft Dynamics AX
  9. Phần mềm yêu cầu cho các máy trạm khác
  10. Hỗ trợ máy trạm ảo hóa
   
  Last edited by a moderator: Oct 16, 2014
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  BI tính năng nào được yêu cầu nhiều nhất? Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Oct 30, 2014
  Yêu cầu phần mềm cho máy chủ Dynamics AX 2012 Finance and Operations Oct 16, 2014
  Yêu cầu phần cứng tối thiểu khi cài Dynamics AX 2012 Finance and Operations Oct 13, 2014
  Yêu cầu về DOMAIN khi cài Ms Dynamics AX 2012 Finance and Operations Oct 13, 2014
  Yêu cầu hạ tầng mạng cho Cài đặt Dynamics AX 2012 Finance and Operations Oct 13, 2014

Share This Page