Yêu cầu phần mềm cho máy chủ Dynamics AX 2012

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Oct 16, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Các thành phần của Microsoft Dynamics AX được yêu cầu cài đặt trên máy chủ:
  • Cơ sở dữ liệu
  • Application Object Server (AOS)
  • Enterprise Portal
  • Enterprise Search
  • Help Server
  • Phần mở rộng Microsoft SQL Server Reporting Services
  • Cấu hình Microsoft SQL Server Analysis Services
  • Web Services trên Internet Information Services (IIS)
  • Synchronization proxy cho Microsoft Project
  • Synchronization service cho Microsoft Project
  • Các công cụ hỗ trợ quản lý hệ thống

  Mời các bạn xem tiếp Yêu cầu hệ điều hành cho máy chủ
   
  phamthanhnhan14 and kjds_k2000 like this.
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  BI tính năng nào được yêu cầu nhiều nhất? Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Oct 30, 2014
  Yêu cầu phần mềm cho các máy cài Dynamics AX 2012 Finance and Operations Oct 13, 2014
  Yêu cầu phần cứng tối thiểu khi cài Dynamics AX 2012 Finance and Operations Oct 13, 2014
  Yêu cầu về DOMAIN khi cài Ms Dynamics AX 2012 Finance and Operations Oct 13, 2014
  Yêu cầu hạ tầng mạng cho Cài đặt Dynamics AX 2012 Finance and Operations Oct 13, 2014

 3. phamthanhnhan14

  phamthanhnhan14 Active Member

  Bổ sung về yêu cầu phần mềm cho Máy chủ Dynamics AX
  axserver3.png
   
  Last edited: Dec 25, 2014

Share This Page