Yêu cầu phần mềm cho máy chủ Dynamics AX 2012

Discussion in 'Dynamics AX' started by DynamicsAX, Oct 16, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Các thành phần của Microsoft Dynamics AX được yêu cầu cài đặt trên máy chủ:
  • Cơ sở dữ liệu
  • Application Object Server (AOS)
  • Enterprise Portal
  • Enterprise Search
  • Help Server
  • Phần mở rộng Microsoft SQL Server Reporting Services
  • Cấu hình Microsoft SQL Server Analysis Services
  • Web Services trên Internet Information Services (IIS)
  • Synchronization proxy cho Microsoft Project
  • Synchronization service cho Microsoft Project
  • Các công cụ hỗ trợ quản lý hệ thống

  Mời các bạn xem tiếp Yêu cầu hệ điều hành cho máy chủ
   
  phamthanhnhan14 and kjds_k2000 like this.
 2. Loading...


 3. phamthanhnhan14

  phamthanhnhan14 Active Member

  Bổ sung về yêu cầu phần mềm cho Máy chủ Dynamics AX
  axserver3.png
   
  Last edited: Dec 25, 2014

Share This Page