Yêu cầu về DOMAIN khi cài Ms Dynamics AX 2012

Discussion in 'Dynamics AX' started by DynamicsAX, Oct 13, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Hãy xem xét kỹ các điều sau khi cài đặt Microsoft Dynamics AX:

  Máy cài đặt Microsoft Dynamics AX phải thuộc một Active Directory domain, và Active Directory phải
  được thiết lập ở native mode.

  Máy sử dụng Microsoft Dynamics AX phải truy cập được vào các máy khác trong Active Directory. Các
  máy này hoặc là phải cùng domain hoặc nằm trong một trusted domain khác.

  Để sử dụng tính năng e-mail cảnh báo trong Microsoft Dynamics AX, một máy chủ SMTP (Simple Mail
  Transfer Protocol) phải có trong môi trường yêu cầu.

  Chúng ta tiếp tục với Yêu cầu phần cứng tối thiểu
   
  Last edited by a moderator: Oct 13, 2014
  phamthanhnhan14 likes this.
 2. Loading...


Share This Page