Yêu cầu về DOMAIN khi cài Ms Dynamics AX 2012

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Oct 13, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Hãy xem xét kỹ các điều sau khi cài đặt Microsoft Dynamics AX:

  Máy cài đặt Microsoft Dynamics AX phải thuộc một Active Directory domain, và Active Directory phải
  được thiết lập ở native mode.

  Máy sử dụng Microsoft Dynamics AX phải truy cập được vào các máy khác trong Active Directory. Các
  máy này hoặc là phải cùng domain hoặc nằm trong một trusted domain khác.

  Để sử dụng tính năng e-mail cảnh báo trong Microsoft Dynamics AX, một máy chủ SMTP (Simple Mail
  Transfer Protocol) phải có trong môi trường yêu cầu.

  Chúng ta tiếp tục với Yêu cầu phần cứng tối thiểu
   
  Last edited by a moderator: Oct 13, 2014
  phamthanhnhan14 likes this.
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  BI tính năng nào được yêu cầu nhiều nhất? Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Oct 30, 2014
  Yêu cầu phần mềm cho máy chủ Dynamics AX 2012 Finance and Operations Oct 16, 2014
  Yêu cầu phần mềm cho các máy cài Dynamics AX 2012 Finance and Operations Oct 13, 2014
  Yêu cầu phần cứng tối thiểu khi cài Dynamics AX 2012 Finance and Operations Oct 13, 2014
  Yêu cầu hạ tầng mạng cho Cài đặt Dynamics AX 2012 Finance and Operations Oct 13, 2014

Share This Page